DELA

De måst´ va ordning!

Nu har flera lagtingskandidater fått upp ögonen för problemen med polis och tull och det är bra. Ju flera vi är som påtalar problemen, desto snabbare kan vi kanske få en lösning. Om jag blir invald i lagtinget är detta och narkotikafrågan det som jag kommer att arbeta hårdast för, ÄVEN över partigränserna om det behövs.
Som en äldre numera bortgången gentleman från Gottby skulle ha sagt; De måst´ va ordning!
Glenn Koskinen
Lagtingskandidat (ÅF)