DELA

De klassar oss ålänningar som sociala invalider

Petri Carlsson och Annette Holmberg-Jansson (PC och A H-J) bemöter min insändare om promillegränser med att hänvisa till en studie, som använder sig av begreppet relativ kraschrisk (bemötandet publicerat i tidningen Åland innan min insändare publicerats).
När ett icke vedertaget och svårdefinierat begrepp som relativ kraschrisk används har man orsak att misstänka att studien finansierats av vin- och spritindustrin, vilket tyvärr är relativt vanligt.
Det som PC och A H-J undviker att kommentera är att all seriös forskning visar att långt innan man ens närmar sig 0,5 promille är man olämplig som bilförare. I en nyligen publicerad svensk studie från VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut) visas att olycksrisken vid 0,4 promille är 12 gånger högre än om man är nykter.
I sin första insändare klassar PC och A H-J oss ålänningar som sociala invalider, eftersom de anser att den sociala samvaron försvåras om bilföraren i ett sällskap är tvungen att hålla sig någorlunda nykter.

MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) i Sverige har hela senaste höst drivit ett projekt med automatiska alkobommar, i Göteborgs hamn. Antalet blåsprov har mångfaldigats, utan nämnvärda personalinsatser. Endast när en bom vägrat släppa igenom en bilist har befintlig polis- eller tullpersonal ingripit. MHF jobbar nu för att få till stånd ett politiskt beslut att alkobommar skulle placeras ut i alla svenska hamnar.
PC och A H-J försöker skrämma med resursbrist och ökade kostnader, men verkar inte ha följt med den tekniska utvecklingen. Här vill jag påstå att MHF besitter spetskunskap, eftersom vi driver ett alkolåslabb, som utvecklar och certifierar alkolås och också driver en fabrik, som tillverkar precisionsalkometrar åt bland andra polisen.
Ett enda sparat liv, en livstidsinvalid mindre är värt långt mera än vad några precisionsalkometrar kostar!
Vi från MHF hoppas fortfarande att våra politiker skall följa med sin tid och ta ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar.
Christer Strand
Ordförande för MHF på Åland