DELA

De hemlösas situation fortfarande katastrofal, men inte helt hopplös!

I ett civiliserat samhälle ingår att ta ansvar för varandra. Det har tydligen dom etablerade politikerna missat under ”resans gång”. Helt kallt rycker man på axlarna och även i vissa fall angriper personer, som försökt framföra olägenheten angående de hemlösas situation.

När kommunerna inte förmår hjälpa sina nödställda invånare bör landskapsregeringen ta ansvaret för anskaffandet och driften av ett härbärge. Även de hemlösa bör få ett tryggt boende precis som alla andra invånare. De politiska partiernas standardfraser om solidaritet, jämlikhet, människors lika värde etc. klingar illa i mina öron när man ser verklighetens Åland.

Jag har mött många likasinnade som stödjer mina tankar. Den sista glädjande nyheten jag fått erfara i ärendet är att partiet Obunden samling på Åland, som bytt ut en hel del medlemmar den sista tiden, även kommer att aktivt arbeta för att ärendet skall få en lösning. Det första och enda partiet, tillsvidare.

I min envishet har jag nu bestämt mig att ställa upp, för Obunden Samling, i lagtingsvalet för att kunna föra den här och andra liknande frågor vidare. Med samarbete och god vilja kan man göra under, inte minst när det gäller frågor som rör samhällets bästa.

Pertti Artell