DELA

De förstår inte vad de gör!

Brandskyddsavtalet för Lemlands kommun behandlades vid fullmäktiges senaste möte den 14 november. Jag föreslog då att ärendet skulle återremitteras till kommunstyrelsen för ny behandling. Orsaken var att avtalet var för dyrt och framför allt att brandsäkerheten för Järsö-Nåtöborna skulle ses över på nytt.

Trots att det satt ytterligare tre representanter från Järsö-Nåtö runt fullmäktigebordet fick jag inget understöd detta! Först efteråt när det var för sent gick det upp för en av representanterna vad saken gällde. Man förstod inte! Förstod inte är nog ett väldigt talande uttryck. Vem skall tillvarata våra intressen om inte ens representanterna från Järsö-Nåtö gör det?
Håkan Lindberg