DELA

De dagliga kontakterna är viktigare än enstaka jippon

I sitt svar på Ålands Framtids insändare ”Kansliministern väljer Finland före Åland” skriver Nina Fellman (S) att ”ÅF har missat hela poängen med AlandicaDebatt”. Enligt ministern är evenemanget ”en möjlighet att lyfta fram Åland och självstyrelsen som en aktiv part i Finland och i Norden, med det svenska språket som utgångspunkt.”

Om så är fallet, varför skriver de ansvariga inte ut det i beskrivningen av evenemangets syfte och innehåll?

Det är ju onekligen lätt att missa en poäng som aldrig nämns i marknadsföringen av regerings satsning på ett eget nordiskt diskussionsforum för samhällsfrågor. Så, om avsikten med evenemanget är den som kansliministern uppger bör ”poängen” givetvis även anges i beskrivningen av programmet.

Således, gör om, gör rätt, så att läsarna begriper. Om inte ens vi ålänningar förstår vad det handlar om, hur ska omvärlden göra det?

Det mest problematiska i regeringens utrikespolitiska prioriteringar är ändå att bemanningen vid Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors läggs ner eller ges mindre resurser. Det verkar som att regeringen tror att övriga världen ständigt tänker på Åland när det i verkligheten är precis tvärtom: finns vi inte på plats och utför ett dagligt diplomatiskt arbete syns vi inte där vi faktiskt kan göra skillnad.

För ett år sedan motionerade Ålands Framtid därför – utan gehör från regeringen – om att stärka Ålandskontoret i Helsingfors istället för att banta ner det som regeringen föreslog.

Tyvärr beslöt lagtingets majoritet att istället ge regeringen i uppdrag att delta på diskussionsforumet ”Suomi Areena”. Samma politik upprepar sig nu när Ålandskontoret i Stockholm föreslås att läggas ner och delvis ersättas av forumet AlandicaDebatt. Det enda behöver inte utesluta det andra, men det dagliga långsiktiga politiska arbetet i våra närliggande huvudstäder måste alla gånger vara viktigare än att arrangera och delta på enstaka jippon och evenemang, särskilt idag när Åland och svenska språket är satt under hård press.

Det är förödande för Ålandsbilden är att kansliminister Nina Fellman uppenbarligen prioriterar precis tvärtom. Självstyrelsen är enligt vår mening värd och i behov av en mer seriös politik.

Ålands Framtid

Axel Jonsson

Peggy Eriksson