Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


De äldres röst måste höras!

Varför kandiderar en person som jag, som invaldes första gången i stadsfullmäktige för 48 år sedan, ännu en gång till stadsfullmäktige. Två bra svar: Jag är ännu aktiv, alert och brinner för samhällets skötsel och utveckling. De sämst representerade åldersgrupperna i samhället är ungdomar i åldern 18-30 och vi äldre i åldern 75-100+.

Eftersom jag är erfaren och engagerad och dessutom ser att den stora växande gruppen äldre inte beaktas tillräckligt i beslutsfattandet, vill jag ännu ta många krafttag för de människor och medborgare som jag numera särskilt värnar om.

Mariehamn måste förbättra sin hyfsat goda äldreomsorg. Flera boendeplatser behövs och mera personal krävs. Alldeles särskilt är omsorgen och satsningarna på det ökande antalet medborgare med minnessjukdomar (demens) i olika stadier och deras närstående, idag klart underdimensionerad. Jag vill vara en garant för att staden nu ska prioritera dessa frågor!

Roger Jansson (M som i Mariehamn)