DELA

Därför vill (FS) bjuda ut Odalgårdens kök

På förra socialnämndsmötet hade vi upp ett ärende om Odalgårdens matservering eftersom trycket på matserveringen har ökat.
Enligt förvaltningen är det fler och fler matgäster utifrån, främst yngre pensionärer som utnyttjar serveringen då maten uppskattas och har ett förmånligt pris. För att klara av ökningen av mängden portioner har köket tillfälligt ”lånat” en obesatt vakans från hemtjänsten. Detta alltså utöver tre kockar och en husmor som sedan tidigare arbetar på Odalgården.

Förvaltningen föreslog, med ovanstående som bakgrund, att vi skulle stänga serveringen för utomstående alternativt stänga serveringen för utomstående utom de som enligt kriterierna beviljas matservice.
Då föreslog jag att socialnämnden istället skulle ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för att bjuda ut Odalgårdens matservering till privat entreprenör. Förslaget vann efter omröstning genom att ordförandes röst avgjorde. Mot beslutet reserverade sig Sune Alén (Lib), Mikael Holmberg (S) och Dennis Björk (C).

I media har det framgått att Sune Alén (Lib) reserverade sig bland annat för att han anser att det är en dålig idé att leja ut till privata och att matserveringen ska skötas i offentlig regi. Som orsak angav Sune Alén (Lib) att kökspersonalen i stor utsträckning är en del av vårdpersonalen. Jag vill veta exakt vad det är som kökspersonalen gör som man kan anse att de i stor utsträckning är en del av vårdpersonalen.
Det är en av anledningarna till att förslaget går ut på att ta fram ett underlag innan slutgiltigt beslut om eventuell utbjudning tas. Det är viktigt att vi vet vad som ska göras av stadens personal och att vi ställer rätt krav på en eventuell entreprenör.

Priset per portion motsvarar inte de höga kostnader per portion som Odalgården har. Maten subventioneras med flera euro per portion av våra gemensamma skattemedel. I rättvisans namn borde väl då alla restauranger i Mariehamn få den subventionen om man gör som S Lib C vill ha det?

Vi har sedan länge den insikten att vi på Åland har en proportionellt hög andel personal i offentlig sektor och att vi måste göra något åt det för att klara av ökningen av andelen äldre. Här har vi ett ypperligt exempel på ett område som kunde skötas av andra än offentlig sektor, det finns många duktiga entreprenörer inom restaurangbranschen och ett stort utbud av matserveringar i Mariehamn som konkurrerar utan att få skattesubventioner.
För några år sedan beräknade förvaltningen att kommunbidragets andel för matserveringen på Odalgården är kring 200.000 euro. I dag är det kanske mycket mer. Pengar som jag hellre investerar i omsorg och vård!
Petri Carlsson (FS)