DELA

Därför valde vi Waldorf

Vi är vanliga föräldrar som gjort ett aktivt val för våra barn.

Under har det publicerats en lång rad reportage i både tidningar och radio om Waldorf Åland r.f. Nästan alltid har det handlat om föreningens svåra ekonomi. Nu vill vi som är föräldrar gärna berätta varför vi valt att sätta våra barn i Barnträdgården Regnbågen och i Waldorfskolan. Många av oss har i första hand valt Waldorf för den ekologiska och rena maten och den giftfria miljön. Pedagogiken med allt vad den innebär utöver den lagstadgade undervisningen är ett stort plus. Andra har valt Waldorfpedagogiken i första hand och fått det ekologiska perspektivet ”på köpet”.

Här är i korthet vad vi tycker om verksamheten och varför vi valt den:

”Vi valde Waldorf för vår son på grund av det ekologiska perspektivet – fokus på naturliga och giftfria material samt den hälsosamma och etiska maten. Vi fick mer än så. Vi känner att vår sons personlighet får ta all den plats den behöver, han blir bemött som en individ”

”Det som tilltalade oss med Waldorfdagis var att barnen får vara mycket ute, att all mat lagas från grunden med mestadels lokala råvaror. Att barngrupperna är små och personalen är ambitiös är givetvis ett stort plus”

”Vi har valt Waldorfpedagogiken för att vi tycker den är bra, inte för att vi skulle tycka att den kommunala skolan är dålig. Dessutom betyder den ekologiska maten mycket och även synen på hela människan, att se individen och möta barnen där de är, genomsyrar verksamheten”

”För vår familj betyder Waldorf mycket. Det är att ta ansvar fullt ut att välja det för sitt barn. En av orsakerna är att man lär sig bäst om man mår riktigt bra, man mår bra om man är trygg, får näringsrik, ren mat, blir sedd och inte stressas. Stress är ett stort problem idag. I Waldorf är det viktigt med harmoni och att må bra. Vi tycker det är en klok prioriteringsordning, som vi inte sett i andra verksamheter. Engagerade pedagoger, ansvar för natur och miljö, föräldrar som engagerar sig – det vill vi inte vara utan. Det går inte att mäta i pengar vad Åland sparar på att gynna denna verksamhet. Där andra instanser har brustit har Waldorf helat, byggt upp och stärkt barn som inte längre sett vanliga skolan som ett alternativ. Bara att få komma som man är, är inget som går att sätta ett pris på. ”

”För oss var läget superbra och maten jätteviktig, att det är ordentlig mat gjord från grunden, inga halvfabrikat. För oss känns det också viktigt att barnen får vara ute mycket. Det som var en positiv sak som vi inte visste om förut var veckoschemat med bakning, musik, hemvård. Vår son har alltid varit med och bakat och grejat hemma, och det känns viktigt att barn får lära sej att vara med och aktiveras med vardagliga sysslor, vilket jag tror dom flesta tycker är jättekul och också viktiga lärdomar för framtiden”

”Vi valde att vår son skulle börja på Waldorf för att själva kunna vara delaktiga i dagiset. För oss kändes det som det mest naturliga valet. Att verksamheten är på en så fin plats och med lokaler som är så hemlika känns som ett stort plus. Vällagad och ekologisk mat. Det känns viktigt att de får vara kreativa och delaktiga i alla sysslor som händer på dagis”

”Det som lockade oss från början var den vegetariska, ekologiska maten, den enkla estetiskt vackra miljön och att man endast använder naturmaterial. Med åren har vi lärt oss mer om pedagogiken och sett hur den påverkar barnen positivt. De bemöts och respekteras som individer vilket stärker deras självkänsla, de får bara barn längre i en varm trygg miljö. De lär sig respektera naturen, varandra och sig själva. Barnen lär sig via alla sinnen på olika kreativa sätt och får samtidigt en djupare förståelse för vad de lär sig och hur de kan använda sina kunskaper i praktiken, vilket också gör att de bibehåller sin lust att lära. De vistas mycket ute i naturen även under lektionstid. Konst och musik vävs in i lärandet, vilket vi tycker att är positivt. Vi är väldigt nöjda och skulle önska att fler barn kunde få möjligheten att ta del av det fina våra barn får. Det krävs en del extra engagemang av oss som föräldrar, men det är det värt, vi har gjort ett aktivt val.”

”Det som från början intresserade oss med Waldorfpedagogiken var att man tar fasta på individens behov och förutsättningar, inte bara i ord utan även i praktiken. Vi tycker om betoningen på estetiska ämnen och på det kreativa och lekfulla lärandet. Våra barn har efter några år i verksamheten fortfarande stor lust att lära. De kastar sig över nya projekt, funderar och skapar. De är mycket sällan skoltrötta. Det finns en närhet mellan barn, föräldrar och personal som gör att det är lätt att ta itu med konflikter när de uppstår. Verksamheten bedrivs sant demokratiskt, och alla bidrar utifrån sina förutsättningar och förmågor. Man hjälper varandra. Genom åren har man samlat olika nationaliteter, språk och trosinriktningar, men alla har haft samma utgångspunkt: att barnen är viktigast.”

Föräldrar engagerade i Waldorf Åland r.f.