DELA

Därför strider lagförslaget om avgångsåldern mot grundlagen

I förarbetet till lagförslaget om polisens pensionsålder och i grundlagsutskottets tolkningar framgår entydigt att polisernas pensionsförmån är en grundlagsskyddad förmån. En grundlagsskyddad förmån kan inte lagstiftas bort med annan lag. Vi har full förståelse att lagtingsledamöter inte i detalj kan sätta sig in i ärendet.

Den fastländska polisens pensionsförmån försämrades avsevärt vid senaste reformen, i riket behölls pensionsförmånen men den blev försämrad. Men man behöll förmånen och det är viktigt veta när man diskuterar de åländska polisernas slopade pensionsförmån. Grundlagutskottets olika utlåtande har med det i beaktande ändå i vissa fall ansett att en förändring av en pensionsförmån kan ske om den görs stegvis och upplevs som skäligt.

Den här skäligheten kommer de fastländska poliserna att pröva i domstol den dag då den första polisen i riket blir drabbad av den försämrade pensionsförmånen som de fick. Viktigt att förstå är att de i riket har sin grundlagsskyddade förmån kvar om än en försämrad. I betänkande till lagförslaget och i debatten hänvisar man till fastländska polisens pensioner. På Åland kommer man helt att slopa pensionsförmånen och i strid med grundlagen beröva polisen på Åland den.

Det betyder att de åländska poliserna får sämre villkor än de fastländska poliserna om lagförslaget går igenom. Vi poliser på Åland får inte en försämrad förmån utan en slopad förmån. Troligen strider finska polisen försämring mot grundlagen på grund av skäligheten. Den åländska polisens slopade pensionsförmån strider definitivt mot grundlagen i och med att man tar bort pensionsförmånen.

Lagtinget har ingen behörighet att stifta lagar som står i strid med grundlagen. Den här avgörande skillnaden har missats helt av lagtinget. Det är ett faktum att ni tar bort en förmån som våra fastländska kollegor har kvar.

Innan ni lagtingsledamöter röstar för detta, grundlagstridiga förslag, bör ni rådgöra med någon sakkunnig inom området.

Detta ber vi Er om

Dan Sjövall

Kristian Eriksson