DELA

Därför stöds curlingen

Efter de senaste dagarnas diskussioner om bland annat stödet till curlinghallen och hur andra bidrag fördelas tänkte jag med denna insändare ge min syn på hur jag resonerar. Det är knappast någon hemlighet att jag inte gillar bidrag, men att ändra spelreglerna över en natt bara för att jag hamnat på den här posten anser jag inte vara rätt. Särskilt när företagen som ansökt om stöd gjort det i enlighet med gällande regelverk. Dagens system fungerar så att tjänstemän bereder ärendena i enlighet med de regler och principer som finns och ger sedan en rekommendation för ministern att ta ställning till.

Jag har klart och tydligt påpekat de brister jag ser i dagens system och har även lovat att försöka ändra det till något som är mer i linje med hur jag anser det skall vara. Detta samtidigt som jag har valt att följa dagens praxis trots att jag många gånger insett risken att populistiska chefredaktörer och andra kommer att stämma i bäcken med de anonyma inläggen som görs på tidningarnas hemsidor. Demokrati kallas det i de flesta västerländska nationer, ministerstyre om man gör något annat.
Jag har otaliga gånger sagt att det inte är upp till sittande näringsminister att avgöra vad det skall satsas på eller inte utan ge det initiativet till företagarna på Åland. När det nu finns två kvinnliga företagare som fyller kriterierna för stöd enligt de principer och riktlinjer som finns och EU matchar Landskapets insats, så är det inte ministerns sak att i sista minuten sätta stoppa för detta. Särskilt när pengarna ifrån EU annars inte kommer projektet till godo.

I det aktuella fallet står landskapet för 10%, EU för 10% och det privata för 80% av kostnaderna. Om inte det privata tror på satsningen kommer satsningen inte att göras, till skillnaden mot om kommuner eller regeringen beslutar att finansiera liknande projekt till 100%. Vilket hittills gjorts med mer eller mindre lyckade satsningar som följd. I den här investeringen finns det eldsjälar som sätter egna pengar, tid och engagemang för att få det att fungera.
Näringsavdelningens uppgift är att så långt som möjligt försöka ordna förutsättningar för ett privat näringsliv att utvecklas, investera och satsa för ökad tillväxt och sysselsättning. Att inte sporra, uppmuntra och möjliggöra nödvändiga framtida satsningar som entreprenörer tror på är som att såga av den gren man sitter på.

Viking Line, Chips och snart sagt vartenda idag framgångsrikt företag på Åland gick mer eller mindre igenom samma sorts skeptiska kommentarer under sin uppstartsfas. Hur det gick vet vi allihop, de entreprenörer som vågade satsa blev framgångsrika, de olyckskorpar som kraxade då fick uppenbarligen ättlingar i tillräckligt antal för att fylla dagens forum på nätet med liknande åsikter.
Kortfattat ser jag detta ur följande perspektiv :
%u2022 Två kvinnliga företagare är villiga att satsa 80% i ett projekt de tror på.
%u2022 Projektet fyller gällande kriterier för att EU kan vara med och finansierar detta förutsatt att LR ställer upp med 10%
%u2022 Det ligger i linje med turismstrategin samt regeringens vilja att stödja kvinnligt företagande.
%u2022 De konkurrerar inte med någon befintlig verksamhet på Åland.
%u2022 Liknande satsningar har gjorts enligt samma principer och fått motsvarande stöd
%u2022 Projekt som detta där eldsjälar satsar 80% av sina egna pengar är betydligt bättre än 100% samhällsfinansierade projekt utan tillväxtmål.
%u2022 Detta är ett investeringsstöd, driften kommer inte att stödas.

Jag önskar tjejerna som står bakom den här satsningen ett stort lycka till och jag hoppas och tror att de kommer göra allt i sin makt och lite till för att visa alla skeptiker att de inte har rätt och att den här satsningen kommer leda till ökat inresande samt även vara en positiv del av det stora utbud som Ålänningarna & turister kan ta del av.
Fredrik Karlström (Obs)
näringsminister