DELA

Därför skall jag rösta på Beijar

Jag läste med intresse förra veckan om ett nytänkande beträffande de åländska partiernas samarbetstankar med de nya regeringspartierna i den kommande riksdagen efter april 2011. Av tradition har ålänningarna samarbetat med Svenska folkpartiet, men som det ser ut idag så kan SFP hamna i opposition och då är det inte i vårt intresse att höra till den gruppen. Chockad blev jag när det kom fram i artikeln att även Sannfinnarna kunde vara en möjlig politisk samarbetspartner. Nu måste jag nog protestera.

Sannfinnarna har i sitt partiprogram klart uttalat sig emot det svenska språket och den “privilegierade” svenskspråkiga minoriteten. Deras nuvarande verksamhetsmöjligheter föreslås att skäras ner bland annat mindre svenskspråkiga program i Yle och den svenska språkundervisningen kraftigt skäras ner. Sannfinnarna är emot minoriteter, invandrare och även emot EU. Åland är beroende av den särställning och de förmåner EU gett oss. Vi kan och får inte acceptera detta.

Centern har i flera sammanhang klart uttalat sig emot svenskan. Sålunda har man öppnat dörren till en debatt där svenskans tidigare självklara ställning i vårt land nu ifrågasätts. Man har gjort klart att finlandssvenskarnas rättigheter kostar samhället för mycket. Varför skall den finskspråkiga majoriteten betala för svenskspråkig undervisning, hälsovård, skattetjänster m.m.? Tänk vad Finland skulle spara ifall vi slopar dessa svenskpråkiga “orättvisa” rättigheter!
Samlingspartiet fattade två beslut på partidagen 2010 vilka är i konflikt med varandra och fordrade därför en förklaring som gavs av partiets ordförande. Han konstaterar ”att den finlandssvenska minoriteten har en plats i den finska kulturens litteratur och i det finska samhället” (fritt översatt från Samlingspartiets hemsida).

Samlingspartiet har med andra ord på partidagen 2010 öppnat möjligheter för en omtolkning av de finlandssvenska språkliga rättigheterna och även andra rättigheter. Man har medvetet lämnat situationen eller tolkningen öppen och vag för att senare kanske ta upp frågan igen.
Samlingspartiet har också underställt den finlandsvenska, märk väl, minoritetskulturen under den finska och finskspråkiga majoritetskulturen.
Vi ålänningar och finlandssvenskar har vår plats också i dagens Finland. Var finns de finlandsvenskar som skapade den finländska kulturen i första hand Agricola, Porthan, Lönnroth, Runeberg, Sibelius, etc? Alla var finlandssvenskar. Tjänade de endast den finska majoritetskulturen – knappast. De tjänade ett självständigt Finland. Det är oacceptabelt att man talar om en majoritetskultur och en minoritetskultur och inte om en gemensam finländsk kultur.

För Åland kunde detta innebär att landskapet skulle bli ett slags speciell finlandssvensk minoritetskultur, ett kuriosum, underställt den ”bättre” finska majoritetskulturen. Detta tänkande garanterar inga språkliga rättigheter som sådant.
Det enda regeringspartiet som är för Ålands särställning som har samarbetat bra med ålänningarna under alla tider, jobbat för ett lagligt och rättvist samhälle är Socialdemokraterna. Det svenska språket och ålänningarnas särställning i Finland har aldrig varit hotat under SDP:s ledarskap. SDP:s politik beträffande Åland är långsiktig och trygg.
Därför vill jag stöda Christian Beijars (S) riksdagskandidatur. Han kämpar för de rätta värderingarna och kan försvara Ålands särställning på fastlandet.
Sara Kemetter (S)