DELA

Därför ska sundsborna rösta ja till sammanslagning

Nu är man i fas med att jobba fram ett avtal för ett frivilligt kommunsammangående med kommunerna Sund, Finström och Geta. På söndag får sundsborna möjlighet att ge sin synpunkt i en rådgivande folkomröstning.

Jag anser att ett samgående behövs trots att Sund har en relativt stabil ekonomi där soliditet och skuldsättning ligger i genomsnittet med de övriga åländska kommunerna.

Förvisso så är ju skatteuttaget i Sund högt med en skatteprocent på 19,5 %. Det är ju p.g.a. Sunds litenhet som gör att det måste tas ut en högre skatt för att erbjuda den fina välfärd vi har idag.

Varför skall vi då gå ihop med Finström och Geta? Kommunutredare Siv Sandberg förklarade det riktigt bra i sin utredning som hon presenterade i oktober. I den skriver Siv Sandberg att alla tre kommuner har relativt små organisationer där personalriskerna är stora, då ansvaret för en verksamhet faller på en eller ett fåtal personer.

Även utrymmet för strategisk planering och verksamhetsutveckling är litet. Det är min klara synpunkt att vi bör bli en större och stabilare kommun för att klara av det Sandberg nämnde samt även klara de ekonomiska förändringar som Sund idag är mycket känsliga för.

Vill du:

•  Som boende i Sund bo i en kommun där inte sårbarheten är stor varken med personal eller ekonomi – då skall du rösta JA för ett samgående av Finström, Geta och Sund.

•  Som boende i Sund se ökade utvecklingsmöjligheter inom t.ex. infrastruktur – då skall du rösta JA för ett samgående av Finström, Geta och Sund.

• Som boende i Sund ge ökade möjligheter till service för klientgrupper som inte idag fångas upp av det nuvarande serviceutbudet – då skall du rösta JA för ett samgående av Finström, Geta och Sund.

• Som boende i Sund ha ökad skiljelinje mellan myndighetsutövning och operativt arbete – då skall du rösta JA för ett samgående av Finström, Geta och Sund.

• Som boende i Sund bo i en kommun med fler invånare och få en starkare röst, då skall du rösta JA för ett samgående av Finström – Geta och Sund.

Vi bör nu se på helheten och långsiktigt vad det innebär med ett kommunsammangående för de boende i vår kommun? Det innebär att vi kommer att få ökad rättsäkerhet i en stabilare förvaltning.

Vi får också en större skattekraft vilket kommer att för Sunds del leda till minskad skatteprocent med minst bibehållen service.

Vissa vill hota med att daghem, skolor och äldreboenden stängs.

Det stämmer inte, det framkommer i Sandbergs utredning om sammangående mellan kommunerna, där de politiska riktlinjerna för sammanslagningen är att bevara barnomsorg, skola och äldreomsorg som närservice med utgångspunkt i existerande daghem, skolor och äldreboenden.

Jag är också övertygad om att större enheter inom t.ex. tekniska sektorn ger tid till en ökad markplanering vilket leder till möjlighet till en större inflyttning.

Tillsammans är vi starkare och då kan vi stärka Godby som centralort och ge möjligheter till att fler arbetsplatser skapas. Då planerar vi tillsammans, istället för mot varandra.

Därför anser jag att vi måste ta vara på den här chansen, vi har inte råd att tacka nej nu. Jag vill som boende i Sund (för oberoende kommunens namn kommer jag fortsätta bo i Sund) kunna bo i en kommun som jag känner är tillräckligt stor för att vara en bärkraftig kommun. Och en kommun som har råd att ha den enskilde invånaren i fokus.

GÖTE WINÉ

SUND