DELA

Därför motsatte sig ÅF mer pengar till polisen

Göte Winé skriver den 8 oktober: ”Bara ÅF motsatte sig mer pengar till polisen”.

Det fanns tre motiv för mitt ställningstagande:

1. Polisstyrelsen hade inte några budgetdirektiv från landskapsregeringen inför beslutet, vilket är anmärkningsvärt.

2. Redan för ett år sedan tillsatte polisstyrelsen två tillfälliga tjänster. Istället för att diskutera ekonomin försökte styrelsen finna arbetsuppgifter som skulle motivera ett utökat anslag. I år ville förvaltningen att antalet tillfälliga tjänster skulle utökas med ytterligare fem till totalt sju. Jag anser att vi måste göra något åt ”den byråkrati som ökat avsevärt”, som även polisföreningen lyfter fram.

Inte bara tillsätta mer tjänster.

3. Många kurser och vidareutbildningar ordnas inte på svenska i Finland, vilket strider mot självstyrelsens principer. I stället köper Ålands polismyndighet dessa kurser från Sverige för dyra pengar. Detta bör kompenseras. Vi kan inte garantera att varje ålänning som utbildar sig till polis direkt får ett jobb, för att hålla i gång finska polishögskolans svenska utbildning. De pengarna finns tyvärr inte. Vi måste även i dessa valtider vara ansvarsfulla.

Jag är glad för att polisföreningen för fram sin åsikt och fortsätter gärna diskussionen med dem. Ring mig på tel: 0407195873 så tar vi ett möte.

Peggy Smulter, ÅF:s representant i Polisstyrelsen