DELA

Därför kostar ÅCAs smör 3,99

Fråga till ÅCA.
Finns det en godtagbar förklaring till att ett paket ÅCA smör kostar 3,99 euro, när samma mängd 500 gr Voi från Ingmans kostar 2,79 euro!?
Vår ambition är att köpa lokalt producerat livsmedel men med dessa prisskillnader är smärtgränsen nådd.
Enligt butikspersonalen är vinsten betydligt mindre för ÅCA-smöret i förhållandet till Voi-paketet. Dessutom påtalade personalen att ÅCA säljer smöret till fastlandet till ett betydligt lägre pris än till lokala handelsmän.

Resultatet blir att fastlänningarna köper ålänskt smör och vi här på Åland väljer samma vara från fastlandet.(enligt butiken säljer de väldigt lite ÅCA smör).
Ur miljöhänsyn är dessa transporter fram och tillbaka inte heller försvarliga.
Svar önskas genom tidningen.
Ralf Sjöberg
Marianne Sjöberg
Mariehamn
Redaktionen har sänt frågan vidare till ÅCA
Svar från ÅCA angående smör:
Vi måste börja med att konstatera att butikernas utförsäljningspris är något som bestäms av just butikerna. En varas påslag kan variera och det förekommer till och med att varor säljs ut under inköpspris.
Allmänt sett är smör en prisvärd produkt som tidvis råkat ut för stark prispress pga. tillfällig överproduktion. Detta är läget i Finland just nu och har även varit så tidigare under året. Orsaken till prispressen är bl.a. att de internationella priserna rasat pga. överutbud och att luften gått ur den för Finland viktiga ryska marknaden. Denna prispress märks också på Åland i form av smörpartier med tidvis väldigt lågt pris.

I Finland har framförallt dansk/ svenska mejerijätten Arla Ingmans smör bjudits ut väldigt billigt. Det har gjort att övriga aktörer tvingats följa efter i prispressen för att ha möjlighet att få in varan i butikerna.
Man skulle kunna tro att det låga smörpriset i Finland skulle leda till ökad konsumtion, men tvärtom har konsumtionen sjunkit med 1 % det första halvåret i år. Smör är m.a.o. närmast okänsligt för prisrörelser. Förlorarna i spelet är förstås gårdarna som producerar mjölk.

Åland har smöret från ÅCA traditionellt stått för den allra största delen av totalförsäljningen. Ändå är det bara 20 – 30 % procent av vårt smör om säljs på Åland. Resten säljs på externmarknaden.
Vårt Ålands Smör har rönt uppskattning också utanför Åland. Vi tillverkar det enligt gammaldags metoder, där grädden får mogna i lugn och ro. Sedan kärnas grädden i en riktig smörkärna. Det är en lite mer tidskrävande metod, men enligt vår uppfattning värt det för att smaken vinner på det. Många kockar har redan utsett det till sin favorit i matlagningen. Tack vare det har vi sålt en del smör till svenska restauranger sedan en tid tillbaka.

Nu har vi också vänt oss till den svenska dagligvaruhandeln för att nå ut till en bredare marknad. I Sverige ökar konsumtionen av grädde och riktigt smör tack vare nya rön kring mjölkfettets hälsosamma effekter.
Efterfrågan på vårt smör har varit starkare än vi vågat tro. Målet med att expandera till en större marknad är naturligtvis för att långsiktigt få skäligt och rättvist betalt för en produkt som är värd sitt pris. På det viset hoppas vi att ÅCA Ålandsmejeriet skall finnas kvar och ha en liten, men viktig roll bland de stora mejerijättarna även i framtiden.

Ålands Centralandelslag, ÅCA
Johannes Snellman VD