DELA

Därför kan elever komma i otakt

Gällande artikeln om ”studiefälla” I Nya Åland 19.10.2011
Under de senaste åren har yrkesutbildningarna på gymnasienivå genomgått stora förändringar med bland annat periodisering av studierna och möjlighet att läsa kärnämnen enligt lyceets läroplan. Inom närvårdarutbildningen togs nya examensgrunder i bruk 1.8.2010 vilket innebär att det avslutande utbildningsprogrammet minskats från 40 till 30 studieveckor. De återstående 10 studieveckorna består av en helt ny valbar examensdel.
För studerande som valt att läsa kärnämnen enligt lyceets läroplan ersätter de mera omfattande kärnämnesstudierna denna valbara examensdel. Problemet som beskrivs i Nya Ålands artikel (19.10.2011) orsakas av att vi hittills inte helt lyckats passa in de yrkesinriktade examensdelarna i perioderna vilket fått till följd att studerande som gjort olika val vid ett tillfälle kommer i ”otakt”.
De studerande som valt så kallade kombistudier har ett par lektionsfria veckor i ett periodbyte men de missar varken yrkesämnen eller praktik på grund av detta.

Vi beklagar
om någon studerande missuppfattat eller fått otillräcklig information om studierna och alla de förändringar vi befinner oss i. I skolan finns studiehandledare, utbildningsledare, rektor, grupphandledare, lärare och studiesekreterare tillgängliga dagligen.
Vi är alla mycket väl medvetna om att vi lever i en period av stora förändringar på flera plan. Vi finns till för de studerande, vi är nåbara i våra arbetsrum, per telefon och e-post och vi står självklart till tjänst med att svara på frågor och reda ut oklarheter i studierna.
Med vänlig hälsning
Angela Sjöberg, utbildningsledare
Monika Sundqvist, studiehandledare
Inger Rosenberg-Mattsson, rektor
Gyrid Högman, förvaltningschef