DELA

Därför införs bokningsregler

Det har ofta varit svårt att få plats på skärgårdsfärjorna. Otaliga är de samtal, e postbrev och insändare som påtalat problemet och efterlyst ett bättre regelverk.
På Ålandstrafiken har man tvingats neka många bilburna resenärer med hänvisning till platsbrist. Trots det har färjorna många gånger avgått med halvtomma bildäck.
De främsta orsakerna är å ena sidan så kallade no shows, det vill säga man bokar men uteblir, å andra sidan dubbelbokningar, det vill säga man bokar bilplats på flera olika avgångar samma dag men nyttjar bara en.
I syfte att maximera nyttjandegraden på våra fartyg och därigenom möjliggöra för flera att komma till/från skärgården införs bokningsregler. Den som medvetet väljer att inte följa regelverket påförs en tilläggskostnad.

Systemet är inte nytt tex Ålands Hälso och sjukvård har i flera års tid använt sig av ett system där klienter/ patienter som inte avbokar får en tilläggskostnad.
Skärgårdsbornas speciella levnadsbetingelser dvs ”där vattnet är vägen” har, och kommer ytterligare att beaktas i den fortsatta processen.

Och så till sist några ord om bokningssystemet.
Jag tror inte att skärgårdstrafikens bokningssystem kommer att få pris som det mest användartillvända. Tyvärr. Däremot vet jag att det pågår ett utvecklingsarbete i syfte att underlätta vid bokning och betalning.
I den bästa av ekonomiska tider hade det naturliga vara att investera i ett nytt bokningssytem. I dagsläget gäller det att rätta mun efter matsäcken.
Veronica Thörnroos
Infrastrukturminister (C)