DELA

Därför ger bilisten företräde

Kommentar till ”Yrkesförarns” och ”Bussförarns” insändare för en tid sedan om cykelterrorn, vilket jag vill kalla fenomenet. Ni har helt rätt! Jag har själv upplevt tre ”nästan före” händelser.

Men orsaken till att vi ”vanliga bilister” ger företräde är den, att det är en mycket obehagligt att en människa skada på grund av sin arrogans eller dumhet, vilket är fallet om en cyklist smäller in i ens bil.

Med den lagstiftning och rättsväsende vi har idag bli, garanterat, bilisten dömd för ”äventyrande av trafiksäkerheten” eller något annat lämpligt, med böter och förlust av försäkringsbonus som följd.

Så, därför ger man hellre företräde där man egentligen inte ska, fast det, helt riktigt är fel. Detta tycks cyklisterna ha räknat ut, och kör därefter.

Privatbilist