DELA

Därför får inte ungdomsföreningar kulturpengar

Till Jomalabo, insändare 14/5 2007 Nya Åland som undrar varför inte ungdomsföreningarna får del av kulturpengarna.
Tack för din insändare, det är viktigt att olika personer formulerar sina funderingar och reflektioner kring olika företeelser.
I Ålands Kulturdelegation har vi de senaste åren fört en dialog med Ålands ungdomsförbund som ju är ungdoms- och hembygdsföreningarnas takorganisation. De får 118.000 euro per år, om man jämfört med andra kulturella takorganisationer som t ex Ålands Sång- och musikförbund är det mycket pengar. De får dock lite om man jämför med idrotten vars takorganisation ju får hela bidraget till idrotten att behålla centralt och fördela lokalt.
Ålands ungdomsförbund har valt att inte dela ut pengar till sina underorganisationer, vilket t ex Ålands sång- och musikförbund gör.
De har gjort att även lokala ungdomsföreningar hittills kunnat få stöd när de ansökt om det, direkt från Kulturdelegationens projektunderstöd t ex fick Kumlinges Hembygdens väl förra året ett stöd för sin teateruppsättning och Ungdomsföreningen i Sottunga det här året för sitt jubileumsspel. I dialogen mellan Ålandsungdomsförbund och Kulturdelegationen har just de du efterfrågar varit en central diskussion, som vi i mycket var eniga om, men där det som jag uppfattat det varit så att Åuf vill ha mer pengar än det får idag för att dela ut till sina medlemsorganisationer.
När lagtinget fattade beslut om budgeten 2007 så vidtog man i mina ögon en märklig åtgärd. Man lyfte ut Åufs stöd från Kulturdelegationens beslutande och frös det vid samma belopp som tidigare år. Alltså blev möjligheterna för Kulturdelegationens att fortsätta kommunicera och påverka stoppade.
Enligt min mening så har vi idag en relativt bra struktur för bidragsfördelningen av kulturstöd, men det behövs en ständig förnyelse av systemet, då samhället förändras och nya prioriteringar görs. Det behövs också en översyn över hela Paf-medelshanteringen.
För oss som fördelar kulturpengar är svårigheten att hitta riktigt bra struktur för fördelningen där olika organisationer, projekt och kulturutövare kan få stöd utifrån sina speciella förutsättningar och framtidsplaner. Ingen organisation kan prenumerera på bidrag, alla måste ständigt jobba med sin egen utveckling och förnyelse.

Mia Hanström
Ordförande i Ålands Kulturdelegation