DELA

Därför borde valen flyttas

Det har blivit dags att på allvar och seriöst överväga att flytta lagtings- och kommunalvalen från hösten till våren. Det enskilt viktigaste skälet till en sådan flytt är landskapsbudgeten som debatterats i Ålands lagting under början av denna vecka.

Vi lever i dag i en verklighet där vi vart fjärde år har att hantera en budget som senare görs om av den nyvalda landskapsregeringen. Var fjärde budget kan man därför inte riktigt ta på allvar vilket leder till att tjänstemännen och avdelningarna som ska utföra jobbet får svårt att förhålla sig till vad som ska göras.

Det är allvarligt i tider när utgifterna ökar och intäkterna minskar och behovet av stabilitet och handlingskraft är stort.

Jag tycker det mot den bakgrunden är dags för förändring. Budgetinstrumentet är för viktigt för att var fjärde förslag ska tillåtas vara vingklippt. Det finns säkert många förklaringar till varför det är som det är men jag tycker omsorgen om budgeten borde väga tyngre än att vi alltid har gjort så här. Förslagsvis kunde nästa lagtings- och kommunalval förläggas till februari eller mars år 2020 istället för oktober 2019.

För övrigt anser jag att lagtinget ska arbeta i den gamla naturbruksskolan under den renovering av parlamentshuset som inleds i sommar.

Det vore kostnadseffektivt och ansvarstagande för hela Åland.

Jörgen Pettersson (C)

Lagtingsledamot