DELA

Därför borde VA-verket bli ett bolag

Centern i Mariehamn har tillsammans med andra tagit initiativ till att först bolagisera det gamla elverket och sedan hamnen. Tack vare det har vi i dag Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab, två bolag som reinvesterar och framtidssäkrar i en takt som inte var möjlig som avdelningar inom Mariehamns stad. I den politiska verkligheten blir investeringar som inte syns ofta tvåa efter mer synliga insatser i skola och omsorg och snygga rabatter. Detta har Centern försökt stävja med övertygelsen att utan fungerande el, hamn och vatten/avlopp faller hela staden samman. Det som inte syns är de facto grunden för vår vardag.

Därför har vi också motionerat om och argumenterat för en bolagisering av Mariehamns stads VA-verk. Det skulle skapa transparens och tydlighet och göra det möjligt att reinvestera i ett alarmerande föråldrat ledningsnät. Precis på samma sätt som skett i Mariehamns Elnät Ab och Mariehamns Hamn Ab. Bolagsformen är i alla avseenden överlägsen dagens snärjiga avdelningsstruktur.

När stadsfullmäktige möttes i tisdags var vår förhoppning att bolagiseringen av väldigt självklara skäl skulle bli verklighet. Vi ser inga ”risker” med att göra verksamheter bättre. Beslutet blev att VA-verket fördes tillbaka till stadsstyrelsen med budskapet att bolagiseringen ska genomföras.

Det är bra. Bolagisering gör verksamheter effektivare, personalen mer engagerad och räkningarna till medborgarna lägre. Vår förhoppning är att stadshuset i brådskande ordning går vidare och verkställer den föreslagna bolagiseringen.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Roger Nordlund

Britt Lundberg

Ledamöter i Mariehamns stadsfullmäktige