DELA

Därför blev staden inte en frihamn

Under rubriken ”Därför blev Mariehamn Finlands enda frihamn” skriver tidningens Anne Sjökvist om bakgrunden till det dokument på svenska och engelska om stadens frihamnsstatus som Sten Sundman ärvt efter sin morfar skeppsredare Erik Nylund.
Läsaren av artikeln kan invaggas i tron att Mariehamns status som Finlands enda frihamn skulle ha påverkat stadens utveckling eller rent av vara en viktig del av vår historia. Vi vill därför komma med några klarlägganden.

Ännu under 1860-talet var Finland isolerat från Västeuropa vintertid. Fartygstrafiken låg nere och under vintermånaderna inskränkte sig persontrafiken till maximalt något hundratal över Ålands hav, Kvarken och runt Bottniska viken. Det är mot den bakgrunden som tanken på en frihamn skall ses. Svibyviken ansågs vara Finlands bästa hamn och enda vinterhamn. En stad här skulle attrahera industrier, ja hela Finlands import och export skulle vintertid ske över den nya stadens frihamn.

Ingenting gick emellertid som planerat. Omedelbart efter att Mariehamn grundats börjar man experimentera med isbrytare, skovelhjulen ersätts av propellrar och lastfartyg byggs i allt större utsträckning i järn. Samtidigt grundas Hangö som Finlands vinterhamn och får järnvägsförbindelse till Helsingfors. Mariehamn, som av senaten i Helsingfors spåtts en lysande framtid, förlorar inom ett årtionde alla sina konkurrensfördelar.

För frihamnens behov ritade arkitekt Chiewitz jättelika ”packhus och nederlagsmagasiner” väster om dagens Havsgatan. De byggdes aldrig. Tullkammaren byggdes först efter fyrtio år och den väl tilltagna ”upplagsplatsen” söder om nederlagsmagasinen blev bostadstomter. De enda spåren av frihamnen vi har hittat är i Chiewitz stadsplan.
Sjökvist citerar Walter Sjöbloms Mariehamns stads historia 1861 – 1911, förvisso en utmärkt källa, men just i detta fall kunde hon i stället ha citerat en färskare bok, nämligen Boken om Mariehamn, i vilken kapitlet om Västra hamnen inleds så här:

”Hur fel hade inte visionärerna som grundade Mariehamn och hur rätt samtidigt. Hamnen blev verkligen stadens födkrok, men inte på det sätt som de drömt om och inte alls under den tid som de hade tänkt sig. Hamnen, en av de ypperligaste i Finland, skulle bli landets vinterhamn och Mariehamn en frihamn och centralort för import och export. Ingenting av detta materialiserades.”
Folke Wickström
Jerker Örjans