DELA

Därför behövs Mats Perämaa i riksdagen

Den riksdag som väljs på söndag står inför stora utmaningar. Ekonomin och sysselsättningen är två viktiga politikområden.

Näringslivet måste ges förutsättningar att producera varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser och i förlängningen anställa flera personer för sin produktion. Det kommer att behövas kraftfulla beslut baserade på ekonomiskt kunnande de kommande fyra åren för att trygga välfärden.

Efter mångårig erfarenhet i lagting och efter en period som finansminister har Mats Perämaa de bästa förutsättningar för uppdraget som riksdagsledamot.

Förhandlingarna som ledde till 50 miljoner euro i statligt extra anslag är ett exempel på uppnådda resultat. Jag är övertygad om att Mats Perämaa kommer att sköta riksdagsuppdraget på ett för Åland framgångsrikt sätt.

Torsten Sundblom Lib