DELA

Därför återremiss

Svar till ”Fundersam hammarlänning”.
På fullmäktigemötet den 11.10.07 beslöts om inköp av ”Öra-området” av landskapsregeringen.
Däremot föreslog centerns ledamöter en återremittering till styrelsen, med uppdrag att skriva ett nytt avtal med semesterorganisationen som garanterar att den får att vara kvar på sin nuvarande plats.
Detta för att den i nuvarande avtal föreslagna platsen för flyttning av stugorna inkräktar på kommunens nuvarande bad- och rekreationsområde.
Detta förslag omfattades av ett enigt fullmäktige.

Anne-Maj Mattsson,c
viceordförande i fullmäktige.