DELA

Därför är framrutan alltid större än backspegeln

Flera, tyvärr långtifrån alla åländska politiker, ser behovet av krafttag när det gäller främjandet av tillväxt och företagande på Åland.

En globaliserad värld ger möjligheter för de regioner som vågar och vill blicka framåt. Att använda backspegel för att komma framåt är aldrig fruktsamt och risken för dikeskörning blir överhängande. Frågan Åland måste ställa sig är om inte dikeskanten börjar närma sig? Tillväxten och lönsamheten hos våra företag, de som är ryggraden i hela den åländska välfärden, är mycket svag och har så varit en längre tid. Detta samtidigt som den offentliga sektorn växer medan den privata minskar. Att därför och för alltid ”konservera” utvecklingen av Åland i en protektionistiskt konservativ syn via en hämmande näringsrätt känns lika uppdaterat som att idag påstå att jorden är platt.

Åland behöver fler händer, fler hjärnor, fler som kan knäcka nya idéer och som har en drivkraft och tro på att Åland är en produktiv plats för företagande, fler som vill komma till Åland, satsa ekonomiskt och därmed även bidra till vår samhällsutveckling. Varje ny euro som satsas ger ringar på vattnet i många olika branscher och företagsled i det åländska samhället och för den offentliga ekonomin.

Ålands skyltfönster behöver en uppfräschning. Fönstret behöver putsas och innehållet bli mer lockande. Att förändra näringsrätten handlar inte om att ”sälja ut” Åland. Det handlar istället om att ”sälja in” vårt örike. I det renputsade skyltfönstret ska vi locka med allt det som på riktigt gör Åland till den perfekta och välkomnande plattformen för modernt företagande, och där ingår givetvis en moderniserad näringsrätt.

Enligt mig handlar en moderniserad näringsrätt om att skapa förutsättningar till fler arbetsplatser, mer företagande, högre investeringstakt, etablering av nya och moderna branscher och en förstärkning av Åland som entreprenörskapets mekka. Kort sagt, utveckling istället för stagnation. Lika självklart som att Åland är förtjänt av avsevärt färre kommuner och gränser.

Glad sommar!

John Holmberg,  lagtingsledamot (Lib)