DELA

Där behövs resurser minister Hambrudd

Jag läste en intervju i tidningen Åland med minister Hambrudd om att förlänga läroplikten eller inte. Den debatten tänker jag inte gå in i här, även om jag ser en hel del fördelar med förlängning av läroplikten men också utmaningar som måste utredas först. Det som oroar mig är hur lätt man från landskapsregeringens håll i artikeln sätter ansvaret på kommunerna och menar att eleverna behöver få mer stöd i grundskolan. Och det stämmer visst behöver stödet finnas i grundskolan, men vad händer sen?

I debatterna har man förut pratat om hur många unga som varken är i skola eller arbete. Bekymret som jag sett under mina år när jag sett unga som hoppat av gymnasialstadiet är att steget mellan den lagstadgade grundskolan och gymnasialstadiet är stort. Det är som minister Hambrudd säger i tidningen Åland ” Det är stor skillnad mellan grundskolan och gymnasiet eller yrkesgymnasiet som ställer andra krav på eleverna”

Det jag upplever är att grundskolorna gör allt de kan för att eleverna ska få godkända betyg.

Det jag upplever sen att när man kommer till gymnasialstadiet kommer det lagstadgade bort och frivilligheten träder in. Så också ofta stödet som kan behövas. Jag har hört om elever som blivit kallade till samtal med så stor frånvaro när timmarna inte längre går att jobba in. Eleven har då missat de kurserna och de måste göras om. Ett tungt nederlag för eleverna och svårt att ta in om man inte har fått rätt stöd.

Där behövs resurser minister Hambrudd.

Därför tycker jag att det måste komma in mer insatser i gymnasialstadiet också och där ligger det under minister Hambrudds ansvar. Vi har unga i vårt samhälle som behöver mer stöd och dem behöver man se, hur man kan hjälpa dem. Så se mer om ert ansvar där.

Visst kostar det pengar, men att tappa elever från skolan kostar ännu mer. Jag följer inte med politiken lika mycket nu som förr. Men jag tycker det är tyst nu om de unga som vi tappar. Nu gör Ung resurs ett fantastiskt arbete. Men vi bör se hur vi kan hålla fler elever kvar i gymnasialstadiet. Har vi ens statistik på hur många som ej slutför sina gymnasialstudier?

Avslutningsvis. Under åren 2014 – 2019 tror jag det gjordes två olika utredningar om en utvecklad special yrkesutbildning. Det arbetet verkar helt försvunnit och utredningar ligger i en hårddisk och tar utrymme. Det behöver också ses på hur man kan utvecklar det.

I grundskolan har vi läroplikt och eleverna kommer ut med godkända betyg, men bästa minister Hambrudd sen kommer till landskapets ansvar. Då försvinner plikten och det egna ansvaret kommer in. Där har vi elever som behöver stöd dels med sina studier men också med motivation att ta en examen. Där behöver man se vad man kan göra. Finns för många unga som glöms bort där och inte får det stöd de behöver för att slutföra sina studier.

GÖTE WINÉ