DELA

Dåligt för sjöfartsutbildning

Öppet brev till landskapsregeringen
Enligt beslut taget den 22.12.2009, skall man omorganisera sjöfartsutbildningen på Åland.
Utbildningsminister Britt Lundberg har utnämnt fem personer, varav hon själv fungerar som ordförande för gruppen, för att utreda sjöfartsutbildningen.
Om uppgiften kan man läsa i Protokoll 13, ärende 25, U32/09/1/9. I detta protokoll har såväl gruppen beslutats som även uppgiftens innehåll.

Det första
som avviker från normal kutym är medlemmarna i gruppen, där man intagit representanter för rederierna, men totalt glömt bort facket, vars medlemmar direkt berörs. Finlands regering och olika ministerier kallar alltid de berörda grupperna till olika kommittéer och arbetsgrupper, där alla kan framföra sina åsikter och tankar! Det kallas trepartssamarbete! Som kommentar av förfrågan av undertecknad till Britt Lundberg i början av året, varför det blev så, var svaret; facket är ändå inte intresserad av att delta?
Den andra frågan är denna mörkläggning av hela frågan! En fråga som är otroligt viktig för de kommande studeranden, vars antal stadigt växt den senaste tiden, men som totalt blivit åsidosatta. Hur har Landskapsregeringen tänkt sig att man med denna nya icke examensgivande utbildningen skall locka goda studeranden till de Åländska skolorna, när man äntligen ser ett ökande intresse för sjöfartsutbildningen. Den modell som arbetsgruppen presenterat 29.3.2010 är totalt undermålig och gynnar enbart rederierna på kort sikt och skrotar en fungerande utbildning, som nog kan utvecklas så att den kan fungera ännu bättre än idag.
Jag tackar på förhand för svar.
Med vänlig hälsning
Leif Wikström
verksamhetsledare
Suomen Konepäällystöliitto-
Finlands Maskinbefälsförbund-
Finnish Engineers´ Association ry.