DELA

Dåligt bemötande av Fordonsmyndigheten

Fordonsbesiktning den 26 februari klockan 11.30. Jag var ute i god tid (11.05), fick mina papper och betalade, körde in bilen 11.35 varvid besiktningsmannen körde bilen runt hörnet och in på billyften.

Tydligen svårt att hitta tillverkningsnummer cirka 20 minuter, när han hämtat nya registerbrickorna så påpekade han att jag inte skulle få dessa innan gamla registerskyltarna var bortmonterade varvid jag frågade om jag måste göra det och om det skulle ske nu vilket han svarade jakande på.

Eftersom jag saknade verktyg försökte jag först med bara händerna få loss främre registreringsskylten, efter en stund frågade jag om jag kunde få låna verktyg varvid han pekade på en verktygstavla på långväggen i hallen, efter att hämtat ett par skruvmejslar för att få loss plastblecken som håller skylten så det tog kanske 4–5 minuter att lossa densamma därefter lossade jag bakre skylten relativt snabbt cirka 1 minut men under den tiden förekom följande konversation besiktningsman B och jag J.

B:Vad arbetar du med?

J: Jag är pensionär.

B: Men vad arbetade du med före du gick i pension?

J: Inspektör.

B: Jag trodde du var kock eller något, som du håller i skruvmejseln.

J: (Ganska arg): Tror faktiskt jag hållit i mera skruvmejslar i mitt liv än du.

Vet inte vad du har emot kockar, jag har träffat på många i mitt liv och de flesta har varit duktiga och ”trevliga”. Och inte häcklade jag dig och din kollega för tiden det tog att hitta typskylten.

Angående registreringsskyltarna kunde detta bra informeras om vid kassan då jag lugnt kunnat demonterat dessa när jag väntade på min tur men kanske obligatoriska myndigheter inte har informationsskyldighet.

Jag har besiktigat bilar i många år men aldrig blivit bemött på detta sättet.

Vi beklagar verkligen att Dick inte är nöjd med det bemötandet han fick vid sin registreringsbesiktning. Även om besiktningsteknikerns avsikt inte var att såra utan snarare att skämta, så tolkade inte kunden det på det sättet. Och då är det inte ett bra bemötande.

Vi på Fordonsmyndigheten är måna om att våra kunder är nöjda, vi mäter kundnöjdheten kontinuerligt. Även om vi generellt får höga betyg av kunderna visar detta exempel att vi har förbättringspotential. Därför genomför vi nu en utbildning i bemötande för all personal.

Dick beskriver i sin insändare att han förutsattes ta bort skyltarna själv och önskade att han hade informerats om detta i ett tidigare skede under sitt besök hos oss. Det är emellertid först när en registreringsbesiktning av en bil som importerats från Sverige godkänts som de gamla registreringsskyltarna kan begäras in. Uppmaningen att demontera skyltarna kan alltså inte ges i förväg till kunden. Bakgrunden till att kunden sedan ett antal år tillbaka inte får hjälp med att demontera skyltarna är att besiktningspersonalen vid något tillfälle beskyllts för att skada bilen med påföljande skadeståndskrav. Av detta skäl är det kunden själv som får ta bort gamla skyltar och sätta dit nya. Vi tillhandahåller naturligtvis verktyg och råd om sådana efterfrågas.

Återigen, jag ber Dick om ursäkt å besiktningsteknikerns och Fordonsmyndighetens vägnar och hoppas att hans nästa besök hos oss upplevs mer positivt.

BJÖRN SNIS
MYNDIGHETSCHEF
Fordonsmyndigheten