DELA

Dålig kvalitet inom äldrevården

Man ska ha respekt för de äldre. Det är de som har byggt upp det samhälle som vi nu klampar runt i och bestämmer över och förändrar. Utan de äldre skulle vi inte ha något, vi skulle inte ens finnas. Förtjänar inte dessa människor vård av god kvalité? Om vi får leva så ska vi alla bli gamla en dag och hur vill vi ha det då? Hur gärna vi än vill, så går det inte att blunda för problemen inom äldrevården längre, för de finns där och de blir allt större!

Det finns orsaker till varför du ska vara utbildad inom äldrevården. En utbildad närvårdare har gått tre år i skola och fått en massa kunskap om hur du ska ge vård av god kvalité. Under hela utbildningen skolas du också i ditt sätt att se på och bemöta människor och deras behov. Du lär dig att hantera konflikter och att se bakomliggande faktorer till människors beteende och hur du ska kunna hjälpa dem i olika situationer. Ett professionellt förhållningssätt utvecklas.
Du lär dig så mycket mera än att tvätta, klä på och mata. Den här kunskapen är mycket viktig för att kunna ge vård av god kvalitet och det är inget man bara vet, det är saker man måste skolas i under en längre tid! Att vårda en människa innebär så mycket mera än att utföra grundvård. Även i grundvården måste du ha en förståelse för varför man gör vissa saker och varför det är viktigt att göra saker på ett visst sätt. För att kunna ge en professionell vård av god kvalité måste man se helheten. Det finns så mycket som är viktigt i helhetssynen som man inte tänker på eller inte ser om man inte har tillräckligt med kunskap.

Det är ledningen som ansvarar för äldrevårdens kvalitet. Det är chefens uppgift att se den enskilde anställdas och hela personalens utvecklingsbehov. Det är också chefen som ska se till att den fortbildning som finns är välplanerad och att den följer organisation ens mål.
I dag är det många outbildade som får jobb inom äldrevården eftersom det är svårt att få utbildade på tjänsterna och det här leder tyvärr till en sänkning av kvalitén. Ursäkten man ofta hör är ”vad ska vi göra då”? ”Det finns ingen utbildad som har sökt.”
Den här ursäkten är jag så trött på. Det finns faktiskt saker man kan göra, om man vill. Om man inte kan få en utbildad person på tjänsten så måste man väl i alla fall se till att den man anställer får någon form av grundkunskap innan den börjar vårda människor.

Varför ordnar man inte en grundkurs där man lär ut den absolut mest grundläggande kunskapen som behövs för att klara av arbetsuppgifterna? Det borde ju verkligen ligga i chefens intresse att personalen bemästrar sina arbetsuppgifter. Jag tycker det säger sig självt att om ett arbete ska utföras av en person som har en treårig utbildning, så kan inte en outbildad utföra arbetet på ett lika professionellt sätt, eftersom denna inte har lika stor kunskap.
Det anställs också människor som inte kan svenska och det sänker verkligen kvaliteten, eftersom kommunikationen är ett av de viktigaste redskapen inom vården.

Det finns många problem inom vården,men det största problemet är väl att de flesta känner till problemen men ingen gör något åt dem!
Närvårdare som har tröttnat