DELA

Dagverksamhet för gravt funktionshindrade

Hur fungerar det nu, ett år efter att lagen trädde i kraft?
Dagverksamhet för gravt funktionshindrade har varit subjektiv rätt för alla i cirka ett års tid. Med dagverksamhet menar man i handikappservicelagen, av kommunen ordnat eller bekostat verksamhet som ordnas utanför klientens hem upp till 5 dagar i veckan, och kan bestå av till exempel matlagning, motion, diskussioner, utflykter och kreativ verksamhet.
Alla åländska invånare som har ett funktionshinder som omöjliggör deltagande i arbetsverksamhet har rätt till denna service. Nu finns det bara en fråga, var finns sådan service i alla våra 16 kommuner? Det betyder alltså att alla kommuner skulle ha dagverksamhet för psykiskt funktionshindrade, personer som lider av demens och fysiskt funktionshindrade.
Jag tror att de flesta kommuner har inte någon som helst dagverksamhet för funktionshindrade. Det är inte så att vi inte har behovet på Åland utan tyvärr är det så att kommunerna inte har kunnat eller velat ordna denna subjektiva rätten till kommun invånarna. Det är ingen nytta med lagstiftning om kommunerna inte klarar av sina lagstadgade skyldigheter. Jag är övertygad om att handikappservicen måste centraliseras för att alla medborgarna på Åland skall få samma lagstadgade rättigheter.
Jag fortsätter gärna att arbeta för bättre sociala rättigheter på Åland – för alla.
Sirpa Eriksson
Socionom, lagtingskandidat (lib)