DELA

Dags utöva tillsynsansvar?

Som framgått av min tidigare insändare finns det några oklarheter i yrkesgymnasiets rutiner för ansökan via prövning.

Mitt barn har sökt via prövning till två linjer, så många som man får söka till. Hens förstahandsval var DAT-linjen inom tekniska programmet. Vi visste att det skulle vara många sökande till programmet. Men från yrkesgymnasiets sida hade man informerat om att man kunde anta 1-2 studerande via prövning till programmet.

Till DAT-programmet sökte fem ungdomar via prövning. Skolan anordnade urvalsprov till linjen. Sen när antagningsbeskedet kom i maj, fick vi med ett utdrag ur protokollet från yrkesgymnasiets styrelsemöte. I det protokollet står: ”Programmet för informations- och kommunikationsteknik antar inte någon sökande enligt prövning, vilket bedöms vara realistiskt inom ramen för budgeterade resurser”. Så eleverna har alltså fått söka till en linje som antar 0 studerande! I följebrevet uppmanas vi att kontakta förvaltningschefen om vi har frågor. Vilket jag naturligtvis gjorde.

Nu när jag hunnit prata med förvaltningschefen två gånger, och hans kollega en gång, nu säger han att yrkesgymnasiet hela tiden varit tydliga med att de inte tänker anta någon enligt prövning till linjen. Men att det naturligtvis är fritt för eleverna att söka i alla fall! För det första har man informerat om att man kan anta elever genom prövning, för det andra har man organiserat själva prövningen också! Mötesprotokollet jag citerade tidigare är justerat den 21.5, dvs långt efter antagningstidens slut.

Sen min andra fråga. Enligt förvaltningschefen kan yrkesgymnasiet inte ta in fler elever med anpassad läroplan än man gör, eftersom det inte längre finns medel att söka för ändamålet från Landskapsregeringen. Därför har man i stort sett sparat bort alla assistenter.

Såvitt jag har förstått saken har Landskapsregeringen överfört budgetansvaret på yrkesgymnasiet, dvs yrkesgymnasiet har redan fått budgetmedel för att kunna ordna anpassning vid behov. De är därtill skyldiga enligt lag att göra så . Ska lösningen alltså vara att inte anta elever med anpassad läroplan, så man slipper anpassa?

em har rätt? Är Landskapsregeringen medveten om att anpassningspengarna ”försvunnit”, eller har Landskapsregeringen själv strukit dem ur budgeten? Landskapsregeringen har tillsynsansvar över våra yrkesutbildande skolor. Skulle det vara dags att utöva det nu?

Petra Svens