DELA

Dags för staden att sänka skatten

Inför stundande budgetbehandling i Mariehamns stad vill vi understryka vikten av att sänka skattöret för att låta pengarna arbeta där de gör mest nytta – hos stadsborna. När vi införde fastighetsskatten för några år sedan var det uttryckligen mot bakgrund av att den ”vanliga” kommunalskatten skulle kunna sänkas och att en skatteväxling skulle ske. Det är dags för den nu.

Prognoserna ser bättre ut vad beträffar samfundsskatten och i Finland har konkurrenskraftsavtalet genomförts vilket även får ekonomiskt positiva återverkningar på Åland. En sänkning på en halv procentenhet betyder 2,2 miljoner euro som får arbeta hos stadsborna istället för i den allmänna förvaltningen. Det vinner alla på.

Mariehamnscentern

Anna Holmström, Britt Lundberg, Jörgen Pettersson, Jenny Schuhmeister, Erica Sjöström, med flera