DELA

Dags för samhällsreform

I ett läge då allt fler kommuner inte kan sköta sina lagstadgade uppgifter känns det angeläget att ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan självstyrelseförvaltningen och den kommunala sektorn klargörs och renodlas. En samhällsreform bör genomföras.
Tiden är mogen att söka politisk samsyn för att möjliggöra de radikala förändringar som krävs inom landskapsförvaltningen och den kommunala sektorn för att anpassa oss till de nya realiteterna. Vi behöver göra en förutsättningslös översyn och analys med förslag till hur det offentliga Åland kunde reformeras. Vi bör utnyttja utomstående sakkunniga för att få fram analyser, modeller och förslag opåverkade av hemmablindhet, olika politiska bindningar och gamla låsningar. Besluten ska i slutändan givetvis alltid fattas av oss själva.
Kalle Fogelström (S)
kalle.ax; lt 12; stfm 541