DELA

Dags för regeringen att starta om strukturprocessen?

Regeringen har förhoppningsvis en välmenad tanke med att både att ändra kommunstrukturen och införa KST. Dock har reaktionerna ute i kommunerna varit starkt ifrågasättande och risken är överhängande att man skapar långvarig splittring hos befolkningen och skapar onödiga motsättningar.

Både politiker och invånare ute i kommunerna upplever sig överkörda och motivationen att bidra i processarbetet är lågt vilket vi senast noterade från Eckerö fullmäktige. Om en förändring av kommunstrukturen skall kunna genomföras så att den blir bra måste man ha kommunerna med sig, kom också ihåg att det är invånarna i en kommun som är kommunen.

Genomför man detta med tvång kommer samhället knappast att blir bättre oavsett om man pratar om demokrati, service eller ekonomi.

Vi upplever att det enda regeringen i detta läge kan göra är att backa och börja om från början. Glöm prestigen, nu måste Ålands invånare vara det viktigaste.

Det som är helt klart är att alla partier vill ha en förändring. Det som dock skiljer sig markant mellan partierna är på vilket sätt förändrig skall ske, är det genom tvång eller är det frivilligt.

Vi tror att kommunsammanslagningar i det mindre formatet är de absolut bästa och till och med det enda framkomliga. Som ett gott exempel på detta har vi studerat hur ett samgående av Finström och Geta kunde se ut och här hittat modell till en välfungerande ny kommun, en kommun där man bibehåller närheten till beslutsfattande, närhet till service och som en bonus kan spara lite slantar.

Börjar man med att titta geografiskt på Finström och Geta ser man att de har en lång gemensam gräns och fortsätter man sedan med titta på gemensamma beröringspunkter hittar man många, allt från samarbeten inom högstadiedistrikt och socialvård till en gemensam församling.

Gällande administrationen ser vi att man genom att sammanföra dessa hittar möjlighet till effektivisering samt minskar sårbarheten vid exempelvis sjukdom. Båda kommunerna har i dagsläget sin ekonomi i stabilt skick även om Geta förväntas få nedskärningar i landskapsandelarna.

Finström har genom sin storlek och förnyade organisation möjlighet att medverka till att Finström och Geta som en kommun fortsättningsvis kan ha en demokrati för alla, närhet till service. Vi ser att hemsjukvård och äldrevård kan göras effektivare, vi ser att skolbyggnaderna kan användas optimalt.

Två kommuner som är någorlunda likartade och geografiskt sammanbundna torde vara lätta att slå ihop och där hitta fördelar. Dock är det mera tveksamt om fler än två kommuner hittar samma fördelar, eftersom man i ett sådant sammanhang lätt blir beroende av att förstärka organisationen med mellanchefer och kanske flera servicepunkter vilket gör att både effektivitet och ekonomi blir lidande.

Vi menar med detta exempel att regeringen istället för att prata om tvång borde visa de möjligheter kommuner kan ha genom frivilliga samgåenden. Förutom exemplet ovan är det inte särskilt svårt att se Saltvik-Sund, Eckerö-Hammarland, Lemland-Lumparland och så vidare som nya kommuner.

Vad som händer framöver i tiden vet man aldrig, kanske vi då ser flera kommuner gå samman på frivillig väg.

Roger Höglund (C)

Finström

Camilla Andersson (C)

Geta