DELA

Dags för översyn av vårt vaccinationsprogram

Replik både till Anders Gustafssons replik (Nyan måndag 29.12.2014), och till Örebroläkaren Sören Anderssons replik (Nyan fredag 9.1.2015).
Dr Sören Andersson påminner oss alla om vaccineringens framgångsrika historia- och med rätta. Det har till och med delats ut Nobelpris för insatserna. Jag har varit och är vederbörligen imponerad. Historien ser bra ut, men tyvärr fungerar det inte lika bra i nutid. Vaccinationerna håller helt klart på att gå i samma fälla som antibiotikan: överanvändning är nyckelordet.

Vaccinationsprogrammet. I Finland har ett barn redan vid ett års ålder fått vaccineringar som motsvarar 20 en gångs doser. Vi vaccinerar fortfarande alla barn mot polio (fyra gånger!). Trots att hela Europa är deklarerat som poliofritt område år 2002 och det är mera än 30 år sedan Finland senast hade några poliofall (9 fall 1984). Sedan får vi backa ända till 1964 för att hitta en ettårig ovaccinerad flicka som insjuknade.

Flunsavaccinering. Myndigheterna rekommenderar alla att även ta en säsonginfluensavaccinering årligen. Det förvärrar tyvärr situationen ytterligare. Ny forskning visar att de som inte vaccinerat sig på fem år får ett bättre skydd av vaccinationen än de som gör det årligen. Alltså röd varningsflagga för onödigt täta vaccinationer. Påståendet att det alltid lönar sig att influensavaccinera sig även om gissningen inte råkat gå helt rätt (som tex årets vaccin!) saknar grund Det har visat sig att risken för att insjukna i allvarliga infektioner i luftvägarna ÖKAR för dem som vaccinerats mot en annans influensasträng än den man blir utsatt för !

Ovaccinerat är bättre. Djurtester visade redan tidigare att helt ovaccinerade grisar klarar sig bättre än vaccinerade. Griskultingar fick H1N1 vaccinspruta och utsattes sedan för aktuell H1N1 virusträng (2009). Det visade sig att istället för att få ett förbättrat skydd fick de vaccinerade grisarna svårare infektioner i andningsvägarna är de ovaccinerade grisarna. Det verkliga livet visar nu upp en liknande bild för människor.
Bakterier och virus vinner kapplöpningen. En sanslös överanvändning gör att det goda vapen vaccineringen en gång var nu har slagits ur våra händer och vi står kvar mer eller mindre vapenlösa när vi försöker vinna en eskalerande kapplöpning där bakterierna allt snabbare utvecklar en vaccinresistens. Vaccinet mot kikhosta är ett bra exempel: B pertusssis är redan vaccinresistent.

Risktagning. Lägg dessutom in i ekvationen det faktum att det inte finns några riskfria vaccinationer. Varje rad i biverkningslistan för preparaten har många väldokumenterade fall bakom sig. Raderna som anger allvarliga biverkningar är redan alltför många!
Flockimmuniteten blev ett begrepp, men då var det fråga om naturligt genomgången sjukdom och medföljande immunitet. Det användes som argument även för vaccinering. Vaccinationerna ger ingen flockimmunitet. Det var tyvärr bara en vetenskaplig skröna.
Påssjukan visar att man kan ha vaccinerats flera gånger om och ändå vara en symtomfri smittbärare. (www.forbes.com). Folk insjuknar trots att de är vaccinerade – och symtomfria vaccinerade smittar ner andra som de kommer i kontakt med. ”NHL spelare smittas av påssjuka.” Var ishockeyspelarna ovaccinerade? Ingalunda!

För dyrt. Vi betalar ett dyrt pris för alla vacciner vi köper in. Vi betalar även för dem som aldrig levereras (optionsskydd) . För den som får en allvarlig vaccinskada är priset alltid definitivt för högt!
Dags för översyn! En massiv överanvändning av vaccineringarna är grogrund för ett växande vaccineringsmotstånd. Mina insändare är säkert bara början om inget görs! Vakna nu! I nuläget är vi tillbaka på ruta ett – och det blir värre… Att inte vaccinera alls ger ett bättre skydd och mindre hälsorisker än det program vi nu har. Se över hela vaccinationsprogrammet och gör en klarsynt bedömning av prioriteringarna för en fungerande förebyggande hälsovård! Vi kan använda våra gemensamma resurser mycket bättre än så här!
Eva Sjölund