DELA

Dags för ökad jaktoch skyddsjakt ?

I sommar pågår det intensiv debatt om att skärgården i princip är tom på vissa sjöfågelarter. Många anser att det är örnens fel. En del andra påstår att det också finns andra orsaker. På senare år har många djurarter ökat, för mycket anser många, såsom rådjur, örn, mårdhund, mink ,skarv och säl.

För min del som icke jägare har jag dålig kunskap men jag vet att många är missnöjda över de skador som djur för med sig om de blir för många.

Trädgårdsväxter äts upp av talrik rådjursstam, många örnar behöver mycket mat och sjöfågelungar är ett lätt byte, mårdhundar tar slätt på flera fågelarter men tycker också om trädgårdens bär, mink och skarv ställer till med mycket och sälen begränsar yrkesfiskarnas inkomster.

Jag tror att det är dags att landskapsregeringen tillsätter en sakkunnig arbetsgrupp bestående av landkapets egen expertis, jaktkåren, ortsbor och andra berörda.

Uppdraget är att föreslå åtgärder för att minska de arter som gör större skada än nytta.

Runar Karlsson (C)

Lagtingsledamot