DELA

Dags för nytt fotbollsstadion på Åland

Inför lagtingsvalet 1987 ville jag arbeta för förverkligandet av “Allhallen” i Mariehamn, som sedermera blev Eckeröhallen i Eckerö år 2000. Samhället byggde hallen och äger den och ett driftsbolag bildades. Hallen har fyllt en bra funktion framför allt lokalt men även för besöksnäringen, även om ekonomin för hallen varit kämpig.

Min partikamrat Fredrik Karlström skrev en motion år 2010 när ny konstgräsmatta var aktuell och som jag stöder: “Det är alltid bättre att den som driver anläggningen äger den, då tas ett större ansvar på sikt över lokalen och dess innehåll, investeringar som ägaren anser behövas för att utveckla verksamheten görs och nya idéer kan skapas. Då Eckeröhallen redan står där den står så torde det offentliga Ålands intentioner redan vara uppfyllda oberoende av vem som äger hallen, sålunda anser undertecknande att det bäst vore att avyttra både den och utgifterna snarast. Undertecknade föreslår att momentet utgår och att hallen säljs under året till högstbjudande.”

Nu är det dags för nästa projekt, ett nytt fotbollsstadion på Åland. Vilket år det sker låter jag vara osagt, allt hänger på intresset, finansiering och placering.

I dagsläget fungerar Wiklöf Holdning Arena mycket väl som fotbollsarena på Åland, även om själva gräsplanen borde grävas upp, dräneras och få en ny gräsmatta.

Åländsk fotboll med framför allt IFK Mariehamn och Åland United på liganivå brottas med sviktande publiksiffror och ansträngd ekonomi. Med ett nytt fotbollsstadion förbättras publikupplevelsen och kan locka betydligt fler på fotboll. Samtidigt kan ett nytt fotbollsstadion öka möjligheterna till nya affärsidéer och nya inkomstkällor.

Ett nytt fotbollsstadion på Åland byggs, ägs och drivs i privatregi med ekonomiskt stöd från det offentliga Åland, från Finlands bollförbund och UEFA:s hattrickprogram samt övriga privata investerare när det gäller själva investeringen.

Krille Mattsson (MSÅA)