DELA

Dags för ”nytänkande inom vajerfärjor!

Det är bra grabbar att ni säger till och vill ha vajerfärjan NU!
1973 var det tänkt att vi skulle fä vägförbindelse till Åva och många med mig såg det som något bra och stort då, men det stoppades av ett lokalt företag och vi fick ett färjfäste istället. Om det var bra eller dåligt vet man inte men tiderna har ändrat och vi behöver verkligen förbättring i trafiken för att Jurmo skall överleva/utvecklas. Vi vet att det inte föds flera generationer med barn om inte bekvämligheten blir bättre att komma till kommunens centrum samt friheten att gå/komma till Jurmo när som helst på dygnet.

Vi är redan 40 år försenade och har förlorat en hel del fast bosatta på grund av förseningen, vi har inte råd att vänta längre nu.
Miljökonsekvensbedömningen är gjord 2009 och det har funnits gott om tid att rätta till vägplanen.
Där kan man läsa
– vattenutbytet i Jurmo sund minskar med 25-32%
-syrebrist i de djupare delarna kan förekomma
-Vattenkvaliteten i området är på den nivån att det inte finns utrymme för en ökad belastning utan att medföra risk för en märkbar försämrad vattenkvalitet

Detta är uträkningar som WSP har gjort men dom nämner inget om landhöjningen i östra delen av sundet (så jag är tveksam om dom tittat på det då det ligger utanför området vid sektion 6 på deras karta, dessutom är det överslagsräkningar då nästan ingen data fins tillgänglig för området).
WSPs uträkningar vid sektion 6 säger dom att vattendjupet är max 7 meter (area1120 m²) men är i verkligheten max 4 meter (troligen ca700m²) om du går utanför S6.Dessutom har dom i sektion 5 räknat med vattendjup på max 2,5 meter (area 150m²) fast det växt fast för länge sedan. Så deras uträkningar är inte relevanta trots ett gott försök.

Om 50 år är vattendjupet ca halv meter lägre än det var denna sommar.
Vi vet att vägbanken blir kvar i tid och evighet och landhöjningen som är ca 1 cm/år gör vattengenomströmningen svagare för varje år.
Därför vill jag fortfarande att landskapsregeringen tittar på alternativen till dragning av vajerfärjan

Det alternativ som nu är aktuellt har
-Längst byggtid 2-3 år
-Dyrast
-Miljömässigt sämst
-Längsta bil/promenad väg
-Minst inbjudande att besöka Jurmo som turist

Det snabbaste och mest miljömässiga alternativet är att spränga bort ”Stenoren”
-Byggtid under 1 år
-Billigast
-Miljömässigt bäst (inga sprängningar i berg som syns dom närmaste 500 åren och då har naturen tagit hand om det lilla som finns)
-Kortast bil/promenadväg
-Inbjudande för besök
Dom två alternativ jag lämnade i en insändare den 4/8 som kan göras utan sprängningar i vatten.
-Byggtid 1,5-2 år?
-Mellanpris jämfört med dom andra 2 förslagen beroende på brons längd.
-Miljömässigt bra (då ingen vägbank byggs på Jurmosidan)
-Kort bil/promenadväg
-Mest inbjudande för ett besök i Jurmo (som turist)

Sista alternativet (2 st) har ca 100 meter längre vajer än regeringens förslag. Ian Bergströmsade att vajern ej ligger på botten med deras förslag på max 15 meters djup vilket då betyder att färjan ej heller slipper längre än 15 meter mot varje sida än den raka linjen mellan färjfästena och inga sprängningar behövs och faran att köra på grund existerar ej då det är ca 50m på varje sida om vajerns centrum linje

Som avslutning vill jag påminna om att vi nu är inne på 2000-talet och ställer en fråga!
Varför måste det vara vajer på en färja? Redan på -60 talet körde man ”vajerfärjor” med att följa en kabel på botten och utrustningen talade om när du var mitt på rutten och avvek du så stod det hur många meter ifrån du var.
Med dagens teknik så går det att ingränsa det område du får vara på och ”autopiloten” ser till att du ej kommer ur den rutan och vid motorstopp eller dylikt så går ankare i sjön

Kanske är tiden mogen för ett nytänkande inom alla landskapets ”vajerfärjor”
Kaj Lundberg
Fiskare som leverar fisken till Åva 3-4 gånger i veckan