DELA

Dags för lantrådet att ta ansvar

Både Ålandsdelegationen och Högsta domstolen har nu tydligt konstaterat att det krävs samtycke från varje berörd kommuns fullmäktige för ett samgående med andra kommuner. Eller med Högsta domstolens ord: fullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om samgångsavtalet.

Den kommunala självstyrelsen är alltså fortsatt stark. Trots detta hävdar kommunminister Nina Fellman (S) att kommunreformen ska genomföras enligt landskapsregeringens förslag och tidtabell.

Utanför Självstyrelsegården finns det dock en verklighet, ett samhälle som dagligen ska skötas av ansvarsfulla kommunala förtroendevalda och tjänstemän. Landskapsregeringens politik har under denna mandatperiod gjort att detta för ålänningarna så grundläggande arbete blivit svårare och avsevärt tyngre.

Samtidigt kan alla människor, med insikt och erfarenhet av samhällsarbete, konstatera att den tilltänkta tvångsreformen inte går att genomföra enligt kommunministerns modell och tidtabell.

Nu är det dags för lantrådet Sjögren (Lib) att ta ansvar för att det det kommunala fältet kan återfå sin framtidstro. Det vore hedrande om lantrådet accepterar att tanken på tvångssammanslagningar inte fungerade och att det nu är dags för kommunala reformer byggda på demokrati och respekt för folkviljan.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP