DELA

Dags för lagtinget att stärka självstyrelsen

I den fortsatta kampen för en starkare självstyrelse är det av största vikt att alltid hålla en god ton. Detta trots allt tydligare brister i förståelsen hos våra förhandlingsparter i Helsingfors. Arbetet som dagligen pågår inom landskapsregeringen, politiker och tjänstemän, präglas av ständiga utmaningar när det gäller det självstyrda Ålands roll inom ramarna för republiken Finland. Bara under den nuvarande regeringsperioden har vi dokumenterat fler än etthundra (100) bristfälliga förslag och åtgärder från aktörer representerande den finländska statsapparaten. Detta är den verklighet som självstyrelsen har att hantera i vardagen, utan att det syns i offentligheten. Arbetet har skötts med bravur av till exempel lantrådet Thörnroos och minister Holmberg-Jansson som i trängda lägen stått fast och hållit gränsen, ibland under häpnadsväckande omständigheter – men alltid diplomatiskt och stringent.

Det är mot denna bakgrund beklämmande och illavarslande att ta del av liberale lagtingsledamoten John Holmbergs tirader på insändarplats, mot politiker och tjänstemän. Med sviktande insikter i verkligheten, i bästa fall, och ofta av ren illvilja gör sig Holmberg till talesman för krafter vars mål är att krympa självstyrelsen, inte utveckla den.

Jag är stolt över det arbete som alla medarbetare i hela självstyrelsegården gör i sitt arbete med att försvara Ålands och ålänningarnas intressen. Här ska också arbetet som utförs av lagtingsledamöterna i självstyrelsepolitiska nämnden lyftas, där är diskussionerna förvisso livliga men målet är alltid att försvara och stärka självstyrelsen.

Den åländska autonomin är unik och ett arv från våra föregångare. Tack vare självstyrelsen har vi lyckats bygga ett samhälle som hör till världens tryggaste och befolkat med företagsamma ålänningar som varje dag gör sitt yttersta för att Åland inte bara ska förbli Åland utan ännu bättre. Den kampviljan hoppas jag alla ledamöter i Ålands lagting delar och därför vore det av betydelse med en intern överläggning. Över alla partigränser bör diskussionen fokusera på alla de utmaningar vårt självstyrda Åland ställts inför under senare år i form av nya tolkningar av självstyrelselagen, bristande insikter i systemet vid olika ministerier samt undermålig rikslagstiftning.

HARRY JANSSON (C)

VICELANTRÅD