DELA

Dags för korrekt info

På ett uppslag i Ålandstidningen marknadsförs finansminister Roger Nordlund inför höstens val. Om det går bra för centern och honom i valet säger sig finansministern att han igen är pretendent på lantrådsposten.

Han trivs också väldigt bra som finansminister för i svåra tider måste man vara kreativ och hitta på nya lösningar, säger han. Ett bra bevis på kreativiteten var att boka bort pensionsskulden ur landskapets balansräkning och endast ta upp den som en not till årsredovisningen och så blev landskapet skuldfritt och fick ett positivt eget kapital.

Finansministern understryker att man i det längsta ska undvika lån ”lån ska betala tillbaka med ränta. Så länge vi är skuldfria bestämmer vi själva och har handlingsfrihet” säger han.

Det är ju anmärkningsvärt att vår finansminister fortsätter med samma gamla mantra – att landskapet är skuldfritt. Det är svårt att förstå sig på den tolkningen när pensionsskulden uppgår till hisnande 350 miljoner och när ”räntan” på den skulden syns varje år i bokslutet. Eftersom klumpsumman nästan går åt till driften av landskapets offentliga sektor krävs noggrann planering av de investeringar som står för dörren säger finansministern. Det är tyvärr så att klumpsumman på 215 miljoner (med flitpengen på 5 miljoner blir det 220 miljoner i återburna skatteintäkter) täcker tillnärmelsevis inte driftskostnaderna som är på närmare 300 miljoner.

Det är dessvärre så illa ställt med landskapets ekonomi att det nu är uttagen ur Pafs kassa som håller landskapets ekonomi över vattenytan. Man måste fråga sig varför vi läsare ska matas med denna desinformation – vad är syftet?

Borde det inte vara dags för lagtinget att slå fast vilka parametrar man skall använda sig av när man talar om och bedömer landskapets ekonomi så vi kan få korrekt ekonomisk information?

Rolf Granlund (ÅF)