DELA

Dags för kaptensbyte

Nu har det hänt–det som många skärgårdsbor var oroliga för och liberalerna varnade för senaste höst när budgeten för 2013 innehållande trafik omläggning av skärgårdstrafiken behandlades i lagtinget. Då varnade vi för konsekvenserna av att konstruera turlistorna på ett sådant sätt att det inte fanns något reservtonnage tillgängligt i händelse av haveri på något fartyg. Dubbellångruttens akilleshäl har nu visat sig med inställda turer under högsäsong som drabbar skärgården under en tid på året då resandetrycket är som störst.

Det är dags att landskapsregeringen tänker om och inser att det inte är hållbart att förlita sig på ålderdomligt tonnage. Det bästa vore att trafikera så mycket som möjligt med de fartyg som har större lastkapacitet (tex. Viggen/Alfågeln) och för att uppfylla arbetstidslagens vilotid ha tätare besättningsbyten. Alternativet är ”kaptensbyte” då förtroendet för landskapsregeringens förmåga att hantera skärgårdstrafiken är mycket svagt.
Torsten Sundblom
Mats Perämaa