DELA

Dags för Igge att se sig i spegeln?

De inledande förhandlingarna om nämndplatserna mm i Mariehamn efter valet har blivit en följetong i pressen av olika orsaker.

Igge Holmberg hävdar att Liberalerna har fått lida på grund av ett valtekniskt samarbetet mellan de små partierna.

Må så vara. Man kan också säga partier får lida för att de får för få röster i ett demokratiskt val.

Om vi börjar med att se till valutgången, så erhöll alltså de små partierna sju mandat och sammanlagt 1492 röster. Moderaterna fick 7 mandat och 1431 röster. Sammanlagt fick dessa två grupperingar 14 mandat av 27 dvs de har egen majoritet.

Socialdemokraterna erhöll 1373 röster och 7 mandat medan liberalerna erhöll 1282 röster och 6 mandat.

Enligt de preliminära förhandlingarna (enligt ”lagt kort ligger”) skulle ordförandeposten i stadsstyrelsen gå till M och fullmäktigeklubban till S. Är det demokratiskt? Borde inte M och ”de små” få varsin plats?

Som viceordföranden i stadsfullmäktige föreslås någon från M och ”de små” (Obs/ÅF), och som viceordföranden i styrelsen någon från S och ”de små” (C).

Sammanlagt två från M, två från S och två från ”de små”.

Enligt ÅLD:s syn på demokrati är S överrepresenterat och Lib underrepresenterat. Inte beroende på den sk alliansen utan på grund av S. Så kanske Igge borde skaffa sig en rejäl spegel och ställa sig framför den och fråga sig vems felet egentligen är?

Enligt ÅT finns det i förhandsspekulationerna tre förslag till ordförande för fullmäktige: Sundback med 84 personliga röster, Beijar med 70 och Holmberg med 68.

Undertecknad erhöll 141 personliga röster och har alltså i princip dubbelt så stort personligt förtroende bland mariehamnarna, även om Holmberg verkar anser att jag är odemokratisk.

Mitt förlag är att S avstår från en av dessa två platser till förmån för Lib. På det sättet skulle en mer demokratisk fördelning i enlighet med valresultatet uppnås. ÅLD kräver dock inte någon av dessa platser eftersom ÅLD enbart erhöll en av 27 platser i fullmäktige. Så här är kanske Holmberg och undertecknad överens, även om det kan vara svårt att erkänna för Holmberg.

Holmberg ville ju visa sin godhet genom att ta emot flyktingar från fjärran land på skattebetalarnas bekostnad. Kanske Holmberg även kunde visa godhet gentemot sina gamla politikerkolleger också? Om han sedan kallar det åländsk demokrati eller socialdemokrati får vara upp till honom.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati