DELA

Dags för hamnbolagets styrelse att ta sitt ansvar

Ena dagen riktar revisorerna skarp kritik mot den ekonomiska hanteringen av Ålandsvägens ombyggnad. Andra dagen avslöjas att stadens hamnbolag sysslat med minst sagt dubiösa upphandlingar. Budget-, upphandlings- och jävsregler verkar ingen ha koll på. Inte kostnader heller för den delen. Allt bara flyter på där ansvariga tjänstemän och chefer med eller utan politikernas goda minne driver egen butik med skattebetalarnas pengar.

Vi inom Ålands Framtid anser att det bara finns ett ord detta: skandalöst! På alla sätt.

Uppseendeväckande att ansvariga tjänstemän medvetet eller omedvetet bryter mot gällande regelverk. Chockerande att direkt ansvariga politiker inte ingriper och stoppar detta. Försöker någon politiker slå larm idiotförklaras de direkt, som i fallet Ålandsvägen. Det är först då revisorerna slår på stortrumman och missförhållandena når offentligheten som stadens politiskt ansvariga vaknar och kommer till insikt med löften om bot och bättring.

Att Mariehamns hamn under flera år, utan upphandling, köpt en stor mängd entreprenörstjänster för över 400 000 euro av ett företag närstående till hamnbolagets verkställande direktör bör och ska vara nog för att anse att förtroendet för vd är förbrukat.

Styrelseordförande Roger Jansson (MSÅ) medger nu öppet –  efter många om och men – att fel har begåtts men trots det väljer styrelsen att sitta stilla i båten och försöka ursäkta situationen genom att lova bot och bättring.

Mot den bakgrunden är det fullt förståeligt att stadsdirektör Barbara Heinonen föreslår en specialrevision av hamnbolaget för att få alla fakta klarlagt. Enligt vår mening finns det dock redan mer än tillräckliga sakomständigheter som talar för att hamnbolaget behöver en ny vd. Om inte hamnbolagets styrelse inser detta och vidtar åtgärder därefter bör den omgående bytas ut.

ROLF GRANLUND
AXEL JONSSON

ÅLANDS FRAMTID I MARIEHAMN