DELA

Dags för förändring, Teater Alandica

Vi undertecknade medlemmar i Feministakademin och Feministparaplyets styrelse vill på detta sätt uttrycka vårt stöd för de kvinnor som sakligt och modigt gick till sin styrelse med sin oro över övergrepp och arbetsmiljö inom Teater Alandica. Vi beklagar att styrelsens hantering av frågan varit både tafatt och okunnig.

Självklart kan inte en styrelse som Teater Alandicas begära detaljerade uppgifter om de övergreppen. En föreningsstyrelse har ingen formell rätt att kräva in sådana uppgifter. Inte har en föreningsstyrelse heller kunskap, metoder, erfarenhet eller den tystnadsplikt som måste utgöra grunden för en utredning om sexuella trakasserier. Styrelsen behöver förstå att de som skrivit på uppropet är ute efter en förändring och inte en rättegång. De vill föreningens bästa.

Brevet signalerar att det inom föreningen finns en normalisering av oacceptabla beteenden, där man förväntas stå ut med en viss jargong och kommentarer för att välkomnas. Inom kulturvärlden och speciellt teatervärlden finns många maktordningar. Det har inte minst #metoo visat. Föreningen behöver jobba med sin arbetsmiljö, bygga upp en trygghet och säkerställa att de som är engagerade har tillräcklig kunskap om sexualisering och övergrepp. Man behöver ha en plan för hur man agerar om något händer som inte är respektfullt. Det handlar om att se över hur repetitioner, aktiviteter, fester, resor och annat som sker i föreningen organiseras. Det handlar om utbildning.

Inom Teater Alandica verkar finnas en kultur som tillåter och till och med underblåser sexuella trakasserier. Det måste självklart få ett slut. Vi utgår från att föreningen, dess styrelse och ordförande nu tar sitt ansvar, ser till att få professionell hjälp med att reda upp och förändra, och faktiskt tackar de 34 kvinnor som skrev under brevet för att man äntligen spräckte en bubbla som möjliggör förändring.

NINA FELLMAN

MIA HANSTRÖM

BARBRO SUNDBACK

FREDRIKA KVIST-SNELLMAN

TANJA EKLÖW

ANNA JOHANSSON

KEIRA DIGNAN

CAMILLA GUNELL

ANNE-HELENA SJÖBLOM

SHEYDA SHAFIEI

PETRA SVAHNSTRÖM

KATRIN SJÖGREN

SIV UPPSTRÖM

MARIA WIDÉN

GUNNEVI NORDMAN