DELA

Dags för Finland att leva upp till alla löften

EU-parlamentet godkände i onsdags ett förslag om att Finland inför valet 2019 tilldelas ytterligare en plats i parlamentet.

Från åländsk sida är det självklart att Finlands 14:e plats ska tillfalla Åland.

Motiveringen är att vi ålänningar givetvis ska ha ett eget demokratiskt inflytande över den lagstiftningsmakt som vi gav ifrån oss i samband med EU-inträdet 1995.

Ålands rättmätiga krav lyftes i debatten av Josep Maria Terricabras, medlem av EFA-gruppen.

European Free Alliance jobbar för minoriteternas rätt inom EU.

Genom Ålands Framtids medlemskap i EFA har Åland åtminstone någon som för självstyrelsens talan i EU-parlamentet.

Finland har hittills vägrat tilldela Åland någon av sina nuvarande 13 platser i parlamentet.

Däremot har regeringarna genom åren erkänt det demokratiska underskottet för åländsk del och även givit löften om att jobba för en egen åländsk plats.

Drygt 20 år har passerat, utan att någonting hänt.

Nu då Finland ser ut att få en extra parlamentsplats bör dörren naturligt öppnas för den finska statsmakten att äntligen infria sitt löfte. Men icke. På en förfrågan från Ålands regering säger samtliga riksdagspartier, utom Sfp, nej till att ge den extra platsen till Åland.

Förvånande? Knappast. Det är ju så här vi ålänningar vant oss att Finland behandlar vår självstyrelse.

Utfästelserna om långtgående frihet för ålänningarna från 1921 har över tid övergått till medveten utarmning av självstyrelsen där Åland ses en svenskspråkig gökunge i det allt mer finska samhällssystemet.

Trots att dörren verkar stängd aviserar den åländska regeringen att förhandla om att den extra EU-platsen ska tillfalla Åland. Men frågan är om det ens finns något att förhandla om.

Enligt medieuppgifter vill den finska regeringen inte ha det 14:e mandatet i parlamentet.

Istället ska de lediga platser som uppstår till följd av Brexit slopas och antalet medlemmar i EU-parlamentet minskas från 751 till 678.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström reagerade föredömligt snabbt och ber i ett brev den finska regeringen att ompröva sitt ställningstagande.

Hur det blir med Brexit-platserna klarnar den 23 februari då EU-ländernas stats- och regeringschefer möts vid ett extra insatt toppmöte i Bryssel. Medlemsländerna måste vara överens.

Om inte, faller hela förslaget. Finlands negativa inställning kan bli helt avgörande.

Även om motvinden är tuff kan vi ålänningar inte ge upp vår demokratiska rätt.

Tvärtom måste vi göra allt för att sätta press på de finska politikerna att infria alla utfästelser och löften.

Parallellt med förhandlingar på regeringsnivå bör Åland väcka frågan i Finlands riksdag genom att:

– lagtinget bereder och skickar ett initiativ till riksdagen med en begäran om en egen åländsk EU-parlamentsplats

– Ålands riksdagsledamot lägger en lagmotion om en ändring av vallagen så att Åland i EU-valet i juni 2019 utgör en egen valkrets och därmed kan försäkra sig om en egen representant i EU-parlamentet.

Mats Löfström bör givetvis aktivt söka stöd för sitt förslag och förmå så många riksdagsledamöter som möjligt att skriva under lagmotionen.

Även de åländska partierna bör bedriva en intensiv lobbying för att övertyga sina ideologiska själsfränder i Finland.

För att ytterligare sätta press på den finska statsmakten bör Ålands regering be de övriga nordiska ländernas regeringar att förmå Finland att leva upp till sitt demokratiska ansvar för att Åland får direkt inflytande i EU-parlamentet.

En nordisk propå skulle förhoppningsvis få den finska regeringen att lätta på de nationalistiska skygglapparna.

Ålands Framtid har inför EFA:s årskongress senare i vår lämnat in en motion om att Finlands regering återigen bör påminnas om alla löften genom åren.

Att frågan lyfts av en politisk organisation för europeiska minoriteter sprider internationellt ljus över Finlands agerande, vilket troligtvis är det enda som kan leda till framgång för Åland. Därför vore det värdefullt om fler åländska partier än ÅF aktiverar sig på den europeiska spelplanen.

ÅLANDS FRAMTID
AXEL JONSSON, BRAGE EKLUND, PEGGY ERIKSSON, HANNA SEGERSTRÖM,
ANDERS ERIKSSON, BIRGITTA JOHANSSON, ROLF GRANLUND, STIG KOTTELIN, PIA ERIKSSON, GUNDER ANDERSSON, JESPER SINDÉN, LISA GUSTAVSSON