DELA

Dags för en ny HFD-anmälan?

Infrastrukturminister Nordberg meddelar att regeringen skall upphandla skärgårdstrafik på 15 år för linjer som inte existerar och kanske aldrig kommer att existera! Hos HFD ligger fem överklaganden av bro och vägdragning över Gripö plus överklagande av miljöintrång på Gripön, För Nordberg tycks inte dessa hinder för projekt Västra Föglö existera, åtminstone viftar han enkelt bort dem. Det finns tydligen inte i hans eller den övriga regeringens sinnevärld att HFD kanske stoppar projektet.

Vad gör man med en, kanske två oanvändbara färjor – det skall ju bli en till Sottunga också – om kortrutten inte blir av? Men det blir väl nästa regerings huvudvärk, inget att bry sig om.

Kortrutten skulle spara pengar sades det. Idag kostar Skarven ca 2,1 miljoner per år plus ca 300 000 i höjda bränslepriser, alltså ca 2,4 miljoner. Enligt vad regeringen presenterat kommer kostnaderna att bli 3 miljoner med det nya upplägget.

En stor del av kostnaden ligger tydligen i att entreprenören skall stå för färjan. Enligt uppgifter i Kortruttsutredningen beräknas kapitalkostnaden då vara 1,736 miljoner för en 15 miljoners färja. Det motsvarar i det närmaste 10 % ränta!

Om Landskapet köper färjan borde man kunna få en ränta under 4 %, kanske lägre. Kapitalkostnaden blir då högst 1,1 miljon per år och färjan kan istället ”Bareboat”-chartras till entreprenören. Nu skall en entreprenör istället göra en rejäl vinst på investeringen. Men som sagt, vad göra om färjan inte kan användas?

Utöver dessa 3 miljoner per år tillkommer kapitalkostnader på 1.65 – 2 miljoner per år för investeringen i bro och väg, beroende på räntan, förutom långsiktigt underhåll. Sedan kommer kostnaderna för en Sottungafärja, som inte behövs med Natur& Miljös Snabbrutt. LR skulle ju minska på antalet färjor med Kortrutten?

Sottungafärjan kostar minst 400 000 i drift plus lika mycket i kapitalkostnad, totalt minst 800 000 per år. LR:s Kortrutt kommer alltså under minst 15 år att kosta minst 3 + 1,65 + 0,8 = 5,45 miljoner, bara 3 miljoner mer än dagens trafik. Men var det inte så mycket man skulle spara???

Enligt Snabbruttsutredningen skulle årskostnaden, inklusive kapitalkostnad, för en elfärja, som kan ersätta Skarven, bli runt 2,3 miljoner.

Till slut, är det lagligt att göra en upphandling, som är avhängig ett ärende som överklagats till HFD? Dags för en ny HFD-anmälan?

JAN GRÖNSTRAND