DELA

Dags för en kvinna!

I höstens val satsar liberalerna på att vinna. Det ledarskap som vi är beredda att åta oss baseras på ett lyhört och demokratiskt arbetssätt, där medborgarperspektivet är utgångspunkten.
Vi ser med glädje att Åland för första gången någonsin står inför utsikten att få en kvinna som lantråd. Viveka Eriksson är med sin erfarenhet, kunskap och personlighet det bästa alternativet för att leda Åland. Nu, liksom alltid, är det viktigt med förgrundskvinnor som vågar gå före och visa vägen.
Vi liberala kvinnor övertygade om att vi har en sådan kvinna. Vi vet att Viveka Eriksson är den vägvisare som Åland behöver framöver. En röst på liberalerna är en röst på ett nytt, politiskt ledarskap!
Silvana Fagerholm-Sjöblom
Nina Smeds
ordföranden i Liberala kvinnogruppen