Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Dags för Åland bli kvitt mårdhunden

Jakten på vargen i Hammarland är nödvändig och den sker i grevens tid. Det är obegripligt att det dröjt så länge.

En annan art som inte är lika skräckinjagande som vargen men minst lika förödande är mårdhunden som överetablerat sig på Åland. Förr var våra skogar fyllda av skogsfågel som orre, järpe, morkulla och tjäder. I dag är skogarna tysta och skälet till detta är mårdhunden, den har tagit över våra skogar och gjort tillvaron för nämnda skogsfåglar omöjlig.

Mårdhunden är en invasiv art som tagit sig till Åland köksvägen. Den äter allt och är särskilt intresserad av häckande fåglar och deras ägg. I mårdhundens spår klarar sig ingenting i småviltsväg och den sprids i en imponerande takt.

Läget är prekärt och det måste till åtgärder. Jag menar att målet borde vara att utrota mårdhunden. Detta inkluderar rejäla skottpengar, det handlar om en investering för att de åländska skogarna på nytt ska bli fyllda av liv, inte mårdhundar.

JÖRGEN PETTERSSON (C)