DELA

Dags att visa bokslut över kulturpolitiken

Det är dags att utvärdera och göra ett bokslut över regeringens arbete. Inom kulturens område är jag stolt över att kultur- och kongresshuset Alandica har förverkligats och invigts. Taklagsfest har just firats för det om- och utbyggda sjöfartsmuseet, ett komplicerat projekt med många inblandade. Vi har förverkligat en högklassig hantverksutbildning i Ålands Folkhögskola.
Vi har fört fram ett mediapolitiskt program med förslag på ett rättvisare avgiftssystem. Vi har genom ett kreativt stödsystem och gott samarbete räddat Bio Savoy och skapat ett Medis oavsett kommuntillhörighet .

Jag har haft ambitionen att ägna samtliga politikområden inom min portfölj stor uppmärksamhet. Min uppgift som kulturminister är att tillse att olika kulturyttringar får de resurser som de behöver för att kunna verka och utvecklas. För att kunna det har jag aktivt deltagit i olika kulturevenemang och möten för att kunna vara lyhörd och lyssna hur olika kulturyttringar mår och för att ta del av verksamheterna. Jag har besökt i snitt 40 olika typer av kulturevenemang per år under perioden dvs minst 160 stycken totalt under perioden. Det är mycket, men väl investerad tid för att uppgradera och komplettera mina erfarenheter och min kunskap.

Den direkta fördelningen av medel sköts av en parlamentarisk tillsatt kulturdelegation. Utöver den är jag stolt över att litteraturnämnden och musiknämnden har införts under den här perioden. Avsikten är att få in mera detaljerad sakkunskap i beredningen av finansieringsbeslut. Konstnämnden fanns sedan tidigare.
För mig har det också varit viktigt att under den här perioden lyfta kulturen som politikområde. Kultur inte en guldkant för fritiden. Kulturens roll för den enskilda människan och samhällets utveckling, konkurrenskraft men även som viktig faktor inom vården och socialt har enorm potential.

I en artikel i onsdagens Nyan frågade sig reportern om kulturen är en ickefråga, eftersom det inte förs någon debatt.
Kulturpolitiken har under lågkonjunkturen fått behålla sina resurser trots att landskapets inkomster sjunkit med 30 %. I samtal med kulturintresserade i våra närområden uttrycks en beundran för vår förmåga att klara att upprätthålla resurser till ett mycket rikt kulturliv på Åland.
Kan det helt enkelt bero på att regeringen lyckats tillse att kulturområdet fått utvecklas och må bra?
Britt Lundberg (C)
kulturminister