DELA

Dags att växla upp hela Åland

Den övergripand e och viktigaste uppgiften för alla ledamöter i Ålands lagting är att skapa förutsättningar för ett lyckligt och innehållsrikt liv för alla de som väljer att bo i vårt landskap. Detta kan ske på olika sätt men målet är alla inblandade parter hyggligt överens om: vi vill göra bättre.

I dag onsdag presenterar finans- och näringsutskottet sitt betänkande över förslaget till budget för 2020 i Ålands lagting. Det är ett dokument som är framtidsorienterat på en rad olika områden. Utskottet ställer sig till exempel enhälligt bakom en rejäl tunnelutredning med målet att knyta Föglö till fasta Åland och göra hela Åland större och skärgården närmare. Det är en åtgärd som en gång för alla skulle förändra och förbättra och skapa framtidstro – för alla.

Betänkandet innehåller också många andra förslag till politiska linjer som går ut på att gynna det åländska näringslivets hållbara tillväxt och nödvändiga konkurrenskraft. Den åländska ekonomin är skör och extremt beroende på att våra exporterande företag lyckas i sina affärer.

Det ingår i spelets regler att en budget som upprättats av en gammal landskapsregering görs om av den nya, det kräver inte minst väljarna. Därför ser vi i utskottet fram mot hur den landskapsregering som tillsattes i går nu ska genomföra de breda politiska önskemålen som finans- och näringsutskottet beskriver. Det finns gott om utmaningar och ekonomin är under mycket hård press vilket kräver resoluta åtgärder. Vi måste arbeta mer rationellt utan att för den skull någonsin släppa fokus på arbetsplatser och konkurrenskraft. Vår åländska framtid bygger på att vi kan göra vårt samhälle attraktivt för besökare, inflyttare, boende och företag. Allt detta vilar i våra egna händer och därför är det viktigt att skapa delaktighet i våra beslut och omtanke kring vår vardag.

Dagens plenum börjar klockan 13 och kan följas på www.lagtinget.ax där ni kan följa hela debatten i direktsändning, detta torde också fungera på Ålandskanalen i de ”vanliga” tv-systemet.

Vi ses!

JÖRGEN PETTERSSON (C)

Ordförande i finans- och näringsutskottet